počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky
 počet obyvateľov (500m aproximovaný grid)
 späť na úvodnú stránku


Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky je administratívne rozdelená na 5 mestských okresov, 17 mestských častí a 264 urbanistických obvodov (ZSJ - základné sídelné jednotky). Nedávno sa Bratislava pridala k "otvoreným metropolám" a na stránke opendata.bratislava.sk je k dispozícii množstvo datasetov týkajúcich sa rôznych ukazovateľov. Na tejto stránke je zobrazené základné členenie Bratislavy a počet obyvateľov jednotlivých urbanistických obvodov. Záujemcom o ďalšie informácie odporúčame navštíviť uvedenú stránku.


Bratislava - hlavné mesto SR
Počet ZSJ v jednotlivých mestských častiach Počet obyvateľov v jednotlivých mestských častiach
 Mestská časť  Počet Počet ZSJ
 Bratislava - Staré mesto  34 
 12,9% 
 Bratislava - Podunajské Biskupice  11 
 4,2% 
 Bratislava - Ružinov  42 
 15,9% 
 Bratislava - Vrakuňa  8 
 3,0% 
 Bratislava - Nové Mesto  42 
 15,9% 
 Bratislava - Rača  20 
 7,6% 
 Bratislava - Vajnory  12 
 4,5% 
 Bratislava - Devín  6 
 2,3% 
 Bratislava - Devínska Nová Ves  7 
 2,7% 
 Bratislava - Dúbravka  12 
 4,5% 
 Bratislava - Karlova Ves  19 
 7,2% 
 Bratislava - Lamač  4 
 1,5% 
 Bratislava - Záhorská Bystrica  3 
 1,1% 
 Bratislava - Čunovo  1 
 0,4% 
 Bratislava - Jarovce  1 
 0,4% 
 Bratislava - Petržalka  41 
 15,5% 
 Bratislava - Rusovce  1 
 0,4% 
 Mestská časť  Počet Počet obyvateľov
 Bratislava - Staré mesto  38 655 
 9,4% 
 Bratislava - Podunajské Biskupice  20 611 
 5,0% 
 Bratislava - Ružinov  68 574 
 16,7% 
 Bratislava - Vrakuňa  19 177 
 4,7% 
 Bratislava - Nové Mesto  36 314 
 8,8% 
 Bratislava - Rača  19 679 
 4,8% 
 Bratislava - Vajnory  5 053 
 1,2% 
 Bratislava - Devín  1 096 
 0,3% 
 Bratislava - Devínska Nová Ves  15 612 
 3,8% 
 Bratislava - Dúbravka  32 607 
 7,9% 
 Bratislava - Karlova Ves  32 648 
 7,9% 
 Bratislava - Lamač  6 670 
 1,6% 
 Bratislava - Záhorská Bystrica  3 395 
 0,8% 
 Bratislava - Čunovo  1 010 
 0,2% 
 Bratislava - Jarovce  1 438 
 0,3% 
 Bratislava - Petržalka  105 842 
 25,7% 
 Bratislava - Rusovce  2 845 
 0,7% 

Mapový podklad pre hranice ZSJ ako aj atribútové dáta boli prevzaté zo stránky: opendata.bratislava.sk

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava