počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Slovenská republika - sumárne údaje
 späť na úvodnú stránku
 veľkostné kategórie obcí znázornené chord diagramom

Zadelenie obcí do veľkostných kategórií je automaticky generované, na základe počtu obyvateľov v roku 2011 (stredný stav). Mestské časti Bratislavy a Košíc vystupujú ako samostatné jednotky a preto aj veľkostné kategórie zodpovedajú tomuto deleniu (mestá Bratislava a Košice nefigurujú v štatistike ako celky).

Spolu za SRPočet obcí: 2927
obce s www stránkou: 2799obce bez www stránky: 128
Podiel obcí s www stránkou: 95.63 %

0 - 199Počet obcí v kategórií: 383
obce s www stránkou: 297obce bez www stránky: 86   obce Valaškovce (vojenský obvod), Šarbov, Ondavka, Belejovce, Bystrá, Lešť (vojenský obvod), Parihuzovce, Dobroslava, Uhrovské Podhradie, Soľník, Michalková, Omastiná, Obručné, Havka, Valentovce, Jakušovce, Potok, Brezovec, Livovská Huta, Krajná Porúbka, Pavľany, Bodružal, Višňové, Potôčky, Ondrašovce, Moškovec, Prituľany, Hrabová Roztoka, Vyšná Jablonka, Harakovce, Kožuchovce, Dlhoňa, Miroľa, Vyšný Komárnik, Šuľa, Nová Polianka, Hrlica, Krajné Čierno, Jurkova Voľa, Lipová, Runina, Španie Pole, Livov, Kyjatice, Mrázovce, Lentvora, Šmigovec, Ďubákovo, Gemerské Michalovce, Leváre, Korytné, Počúvadlo, Brusník, Brestov nad Laborcom, Kremná, Vyšné Repaše, Ruská Volová, Malá Poľana, Pravica, Mudroňovo, Pečenice, Borcová, Matovce, Šípkov, Strihovce, Tekolďany, Turčianky, Gregorova Vieska, Mičakovce, Rybník, Giglovce, Vyšný Skálnik, Slovenské Kľačany, Lažany, Dlžín, Sása, Beharovce, Záhorie (vojenský obvod), Baldovce, Horná Strehová, Malá Lodina, Petrikovce, Tomášovce, Vyšný Hrabovec, Kapince, Prša,
Podiel obcí s www stránkou: 77.55 %
200 - 499Počet obcí v kategórií: 762
obce s www stránkou: 724obce bez www stránky: 38   obce Hrušovo, Silická Jablonica, Seľany, Nová Lehota, Slizké, Porostov, Kožuchov, Klenov, Kečkovce, Soľnička, Budince, Kesovce, Riečka, Dúbrava, Ďurková, Veľká Lodina, Ruskovce, Kvačany, Porúbka, Neporadza, Studená, Lehota nad Rimavicou, Štefanovičová, Frička, Ipeľské Úľany, Bulhary, Kristy, Ladomirov, Turcovce, Vozokany, Hunkovce, Čabalovce, Malá Hradná, Leľa, Kvakovce, Kosihy nad Ipľom, Sazdice, Lukačovce,
Podiel obcí s www stránkou: 95.01 %
500 - 999Počet obcí v kategórií: 774
obce s www stránkou: 770obce bez www stránky: 4   obce Gortva, Rimavské Brezovo, Košice - Džungľa, Podhorany,
Podiel obcí s www stránkou: 99.48 %
1 000 - 1 999Počet obcí v kategórií: 570
obce s www stránkou: 570obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
2 000 - 4 999Počet obcí v kategórií: 285
obce s www stránkou: 285obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
5 000 - 9 999Počet obcí v kategórií: 65
obce s www stránkou: 65obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
10 000 - 19 999Počet obcí v kategórií: 36
obce s www stránkou: 36obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
20 000 - 49 999Počet obcí v kategórií: 42
obce s www stránkou: 42obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
50 000 - 99 999Počet obcí v kategórií: 9
obce s www stránkou: 9obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
100 000 +Počet obcí v kategórií: 1
obce s www stránkou: 1obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %


Veľkostné kategórie obcí SR a počet obcí s www a bez www stránok

kategóriapočetpodiel
 0 - 199  383 
 
 297 
 
 86 
 
 200 - 499  762 
 
 724 
 
 38 
 
 500 - 999  774 
 
 770 
 
 4 
 
 1 000 - 1 999  570 
 
 570 
 
 0 
 
 2 000 - 4 999  285 
 
 285 
 
 0 
 
 5 000 - 9 999  65 
 
 65 
 
 0 
 
 10 000 - 19 999  36 
 
 36 
 
 0 
 
 20 000 - 49 999  42 
 
 42 
 
 0 
 
 50 000 - 99 999  9 
 
 9 
 
 0 
 
 100 000 +  1 
 
 1 
 
 0 
 
 
spolu
s www stránkou
bez www stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“