počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Slovenská republika - sumárne údaje
 späť na úvodnú stránku
 veľkostné kategórie obcí znázornené chord diagramom

Zadelenie obcí do veľkostných kategórií je automaticky generované, na základe počtu obyvateľov v roku 2011 (stredný stav). Mestské časti Bratislavy a Košíc vystupujú ako samostatné jednotky a preto aj veľkostné kategórie zodpovedajú tomuto deleniu (mestá Bratislava a Košice nefigurujú v štatistike ako celky).

Spolu za SRPočet obcí: 2927
obce s www stránkou: 2709obce bez www stránky: 218
Podiel obcí s www stránkou: 92.55 %

0 - 199Počet obcí v kategórií: 383
obce s www stránkou: 245obce bez www stránky: 138
Podiel obcí s www stránkou: 63.97 %
200 - 499Počet obcí v kategórií: 762
obce s www stránkou: 700obce bez www stránky: 62
Podiel obcí s www stránkou: 91.86 %
500 - 999Počet obcí v kategórií: 774
obce s www stránkou: 758obce bez www stránky: 16   obce Šútovo, Lascov, Dubovec, Rimavské Brezovo, Silica, Šimonovce, Cerovo, Nedanovce, Košice - Džungľa, Falkušovce, Podhorany, Chrabrany, Tôň, Radnovce, Fiľakovské Kováče, Širkovce,
Podiel obcí s www stránkou: 97.93 %
1 000 - 1 999Počet obcí v kategórií: 570
obce s www stránkou: 568obce bez www stránky: 2   obce Svätoplukovo, Horná Ves,
Podiel obcí s www stránkou: 99.65 %
2 000 - 4 999Počet obcí v kategórií: 285
obce s www stránkou: 285obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
5 000 - 9 999Počet obcí v kategórií: 65
obce s www stránkou: 65obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
10 000 - 19 999Počet obcí v kategórií: 36
obce s www stránkou: 36obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
20 000 - 49 999Počet obcí v kategórií: 42
obce s www stránkou: 42obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
50 000 - 99 999Počet obcí v kategórií: 9
obce s www stránkou: 9obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %
100 000 +Počet obcí v kategórií: 1
obce s www stránkou: 1obce bez www stránky: 0
Podiel obcí s www stránkou: 100 %


Veľkostné kategórie obcí SR a počet obcí s www a bez www stránok

kategóriapočetpodiel
 0 - 199  383 
 
 245 
 
 138 
 
 200 - 499  762 
 
 700 
 
 62 
 
 500 - 999  774 
 
 758 
 
 16 
 
 1 000 - 1 999  570 
 
 568 
 
 2 
 
 2 000 - 4 999  285 
 
 285 
 
 0 
 
 5 000 - 9 999  65 
 
 65 
 
 0 
 
 10 000 - 19 999  36 
 
 36 
 
 0 
 
 20 000 - 49 999  42 
 
 42 
 
 0 
 
 50 000 - 99 999  9 
 
 9 
 
 0 
 
 100 000 +  1 
 
 1 
 
 0 
 
 
spolu
s www stránkou
bez www stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava