počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Porovnanie počtu obyvateľov vo vybraných obciach Slovenskej republiky
 späť na úvodnú stránku


Vyberte obce, ktoré chcete porovnať a zobraziť v grafoch
V tejto časti stránky je možné porovnať základné demografické štruktúry medzi vybranými obcami. Obce sú zoradené podľa príslušnosti ku krajom a následne abecedne podľa názvu obce. Kvôli duplicitným názvom obcí je v zátvorke zobrazené číslo kraja, do ktorého daná obec patrí. Čísla jednotlivých krajov sú nasledovné:
100-Bratislavský, 200-Trnavský, 300-Trenčiansky, 400-Nitriansky, 500-Žilinský, 600-Banskobystrický, 700-Prešovský, 800-Košický
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava