počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


okres Hlohovec

Lokalizácia: Trnavský kraj

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Trnavský kraj  | kód kraja: 200
názov okresu: Hlohovec  | kód okresu: 203

celkový počet obcí: 24
počet obcí s www stránkou: 23
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 22

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Hlohovec [SK0213]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 23 / 24 
 95,8%
Zoznam obcí okresu Hlohovec
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1506800  Bojničky203Hlohovec200Trnavský
2506885  Červeník203Hlohovec200Trnavský
3506958  Dolné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
4506966  Dolné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
5556521  Dolné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
6507024  Dvorníky203Hlohovec200Trnavský
7507032  Hlohovec203Hlohovec200Trnavský
8507075  Horné Otrokovce203Hlohovec200Trnavský
9556602  Horné Trhovište203Hlohovec200Trnavský
10556530  Horné Zelenice203Hlohovec200Trnavský
11507130  Jalšové203Hlohovec200Trnavský
12507172  Kľačany203Hlohovec200Trnavský
13507202  Koplotovce203Hlohovec200Trnavský
14507253  Leopoldov203Hlohovec200Trnavský
15507288  Madunice203Hlohovec200Trnavský
16507326  Merašice203Hlohovec200Trnavský
17507415  Pastuchov203Hlohovec200Trnavský
18518620  Ratkovce203Hlohovec200Trnavský
19507521  Sasinkovo203Hlohovec200Trnavský
20507539  Siladice203Hlohovec200Trnavský
21556611  Tekolďany *203Hlohovec200Trnavský
22556645  Tepličky203Hlohovec200Trnavský
23507661  Trakovice203Hlohovec200Trnavský
24507792  Žlkovce203Hlohovec200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava