počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

Na tejto stránke som začal pracovať niekedy okolo roku 2006. Jej primárnou úlohou bolo získanie informácie o tom, či pre slovenské obce existuje alebo neexistuje internetová stránka a následne zobrazenie tejto informácie na stránke, na ktorej sa práve nachádzate. Internetová stránka predstavuje základný komunikačný kanál medzi predstaviteľmi samosprávy a jej obyvateľmi a je teda vhodné aby sa o týchto stránkach vedelo. Zoznam obcí Slovenska s odkazom na vlastnú internetovú stránku predstavoval pri jej vzniku základnú obsahovú štruktúru.

Na úrovni obcí je však možné sledovať oveľa väčšie množstvo charateristík. Preto sa aj obsahová stránka tohoto webu postupne rozširuje. Snažil som sa sem umiestniť niektoré ďalšie zaujímavé informácie o našich obciach, pričom väčšiu časť charakteristík som sa pokúsil zobraziť aj pomocou máp vytvorených v rôznych formátoch. Mapová interpretácia je veľmi zaujímavá a pre mňa ako geografa, ktorý sa zaoberá aj tvorbou máp, je takmer povinnosťou zdieľať informácie v ich kartografickej podobe širokej verejnosti. Teším sa veľmi, že ste túto stránku navštívili a verím, že na stránke nájdete informácie, ktoré budú pre Vás nielen zaujímavé, ale aj užitočné. Verím, že aj takouto formou možno aspoň v rámci obmedzených možností prispieť k propagácií obcí nášho krásneho Slovenska :)

Vladimír Bačík, autor stránky


Ak by ste mali nejaký návrh na vylepšenie, otázku, komentár, skrátka čokoľvek k tomuto projektu, kľudne ma kontaktujte mailom na mojej mailovej adrese: vladimir.bacik@uniba.sk
» Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020) 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava