počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Košice - okolie  

Lokalizácia: Košický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Košický kraj  | kód kraja: 800
názov okresu: Košice - okolie  | kód okresu: 806

celkový počet obcí: 114
počet obcí s www stránkou: 112
počet obcí bez www stránky: 2

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 112

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Košice-okolie [SK0426]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 112 / 114 
 98,2%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 9):
PrešovPrešovský kraj
Vranov nad TopľouPrešovský kraj
GelnicaKošický kraj
Košice IKošický kraj
Košice IIKošický kraj
Košice IIIKošický kraj
Košice IVKošický kraj
RožňavaKošický kraj
TrebišovKošický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  14 412 / 128 346 
 11,2%
 vidiek  113 934 / 128 346 
 88,8%Zoznam obcí okresu Košice - okolie
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1521141  Bačkovík806Košice - okolie800Košický
2521159  Baška806Košice - okolie800Košický
3521167  Belža806Košice - okolie800Košický
4521175  Beniakovce806Košice - okolie800Košický
5521183  Bidovce806Košice - okolie800Košický
6521191  Blažice806Košice - okolie800Košický
7559831  Bočiar806Košice - okolie800Košický
8521205  Bohdanovce806Košice - okolie800Košický
9521213  Boliarov806Košice - okolie800Košický
10521221  Budimír806Košice - okolie800Košický
11521248  Bukovec806Košice - okolie800Košický
12521256  Bunetice806Košice - okolie800Košický
13521264  Buzica806Košice - okolie800Košický
14521281  Čakanovce806Košice - okolie800Košický
15521299  Čaňa806Košice - okolie800Košický
16521302  Čečejovce806Košice - okolie800Košický
17521272  Cestice806Košice - okolie800Košický
18599310  Chorváty806Košice - okolie800Košický
19521477  Chrastné806Košice - okolie800Košický
20521311  Čižatice806Košice - okolie800Košický
21521329  Debraď806Košice - okolie800Košický
22521337  Drienovec806Košice - okolie800Košický
23521345  Družstevná pri Hornáde806Košice - okolie800Košický
24521353  Ďurďošík806Košice - okolie800Košický
25521361  Ďurkov806Košice - okolie800Košický
26559873  Dvorníky - Včeláre806Košice - okolie800Košický
27521370  Geča806Košice - okolie800Košický
28521388  Gyňov806Košice - okolie800Košický
29521396  Hačava806Košice - okolie800Košický
30518123  Háj806Košice - okolie800Košický
31521400  Haniska806Košice - okolie800Košický
32521418  Herľany806Košice - okolie800Košický
33521426  Hodkovce806Košice - okolie800Košický
34518107  Hosťovce806Košice - okolie800Košický
35521442  Hrašovík806Košice - okolie800Košický
36521469  Hýľov806Košice - okolie800Košický
37521485  Janík806Košice - okolie800Košický
38521493  Jasov806Košice - okolie800Košický
39521507  Kalša806Košice - okolie800Košický
40521523  Kecerovce806Košice - okolie800Košický
41521540  Kecerovský Lipovec806Košice - okolie800Košický
42559687  Kechnec806Košice - okolie800Košický
43521558  Kokšov - Bakša806Košice - okolie800Košický
44521566  Komárovce806Košice - okolie800Košický
45521574  Košická Belá806Košice - okolie800Košický
46521582  Košická Polianka806Košice - okolie800Košický
47521591  Košické Oľšany806Košice - okolie800Košický
48521604  Košický Klečenov806Košice - okolie800Košický
49582514  Kostoľany nad Hornádom806Košice - okolie800Košický
50521612  Kráľovce806Košice - okolie800Košický
51521639  Kysak806Košice - okolie800Košický
52521655  Malá Ida806Košice - okolie800Košický
53521663  Malá Lodina *806Košice - okolie800Košický
54521671  Medzev806Košice - okolie800Košický
55580252  Milhosť806Košice - okolie800Košický
56521680  Mokrance806Košice - okolie800Košický
57521698  Moldava nad Bodvou806Košice - okolie800Košický
58521701  Mudrovce806Košice - okolie800Košický
59518140  Nižná Hutka806Košice - okolie800Košický
60521728  Nižná Kamenica806Košice - okolie800Košický
61521736  Nižná Myšľa806Košice - okolie800Košický
62521744  Nižný Čaj806Košice - okolie800Košický
63521752  Nižný Klátov806Košice - okolie800Košický
64521761  Nižný Lánec806Košice - okolie800Košický
65521795  Nová Polhora806Košice - okolie800Košický
66521787  Nováčany806Košice - okolie800Košický
67521809  Nový Salaš806Košice - okolie800Košický
68521817  Obišovce806Košice - okolie800Košický
69521825  Olšovany806Košice - okolie800Košický
70521833  Opátka806Košice - okolie800Košický
71521841  Opiná806Košice - okolie800Košický
72521850  Paňovce806Košice - okolie800Košický
73521868  Peder806Košice - okolie800Košický
74521876  Perín - Chym806Košice - okolie800Košický
75521884  Ploské806Košice - okolie800Košický
76521892  Poproč806Košice - okolie800Košický
77521906  Rákoš806Košice - okolie800Košický
78521914  Rankovce806Košice - okolie800Košický
79521922  Rešica806Košice - okolie800Košický
80521931  Rozhanovce806Košice - okolie800Košický
81521949  Rudník806Košice - okolie800Košický
82521957  Ruskov806Košice - okolie800Košický
83521965  Sady nad Torysou806Košice - okolie800Košický
84522066  Šemša806Košice - okolie800Košický
85521973  Seňa806Košice - okolie800Košický
86521981  Skároš806Košice - okolie800Košický
87518115  Slančík806Košice - okolie800Košický
88522007  Slanec806Košice - okolie800Košický
89522015  Slanská Huta806Košice - okolie800Košický
90522023  Slanské Nové Mesto806Košice - okolie800Košický
91522031  Sokoľ806Košice - okolie800Košický
92559865  Sokoľany806Košice - okolie800Košický
93522074  Štós806Košice - okolie800Košický
94522040  Svinica806Košice - okolie800Košický
95522082  Trebejov806Košice - okolie800Košický
96522091  Trsťany806Košice - okolie800Košický
97522104  Trstené pri Hornáde806Košice - okolie800Košický
98559784  Turňa nad Bodvou806Košice - okolie800Košický
99521779  Turnianska Nová Ves806Košice - okolie800Košický
100522121  Vajkovce806Košice - okolie800Košický
101522139  Valaliky806Košice - okolie800Košický
102522147  Veľká Ida806Košice - okolie800Košický
103522155  Veľká Lodina *806Košice - okolie800Košický
104522163  Vtáčkovce806Košice - okolie800Košický
105522171  Vyšná Hutka806Košice - okolie800Košický
106522180  Vyšná Kamenica806Košice - okolie800Košický
107522198  Vyšná Myšľa806Košice - okolie800Košický
108522201  Vyšný Čaj806Košice - okolie800Košický
109522210  Vyšný Klátov806Košice - okolie800Košický
110582093  Vyšný Medzev806Košice - okolie800Košický
111559881  Zádiel806Košice - okolie800Košický
112522252  Žarnov806Košice - okolie800Košický
113522261  Ždaňa806Košice - okolie800Košický
114522244  Zlatá Idka806Košice - okolie800Košický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava