počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Stránka venovaná vybraným charakteristikám obcí na Slovensku

SČÍTANIE 2021 - doplnené vybrané štatistiky

 vybrané štatistiky pridané pre každý okres
 vybrané štatistiky pridané pre každú obec
 Formulár na tvorbu tematických máp (metóda kartogramu, úroveň obcí)
 Mapy vybraných ukazovateľov na úrovni okresov SR
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe

Táto časť stránky bola spracovaná na základe dát z https://www.scitanie.sk/. Na tejto stránke nájdete množstvo ďalších výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2021.


Prehľadné štatistiky
Vyhľadávanie
 Súhrnná informácia o počte obcí a okresov v jednotlivých krajoch SR
 Štatistika stavu www stránok samospráv na úrovni krajov a okresov SR
 Mestá SR, 50 najväčších a 50 najmenších vidieckych obcí podľa počtu obyvateľov
 Štatistika stavu www stránok samospráv podľa veľkostných kategórií obcí v SR
 Veľkostné kategórie obcí znázornené pomocou chord diagramu
 Porovnanie vývoja počtu obyvateľov a základných demografických štatistík medzi vybranými obcami
 Abecedný zoznam obcí (početnosť obcí podľa začiatočného písmena)
 Zoznam obcí s rovnakými názvami
Mapové zobrazenia
Keďže je stránka zameraná na základné charakteristiky samospráv, je vhodné mnohé z nich zobraziť na mapách, ktoré dajú týmto dátam špecifickú priestorovú podobu. Z tohoto dôvodu sú súčasťou stránky aj mapové výstupy využívajúce OpenStreetMap ako aj formulár na tvorbu tematických máp vo formáte KML. Ďalej sú tu mapy využívajúce formát TopoJSON a knižnicu D3, no a pridané sú aj ukážky využitia služby ArcGIS online.
 Základná mapa obcí SR
 Existencia internetových stránok v obciach SR
 Delenie obcí SR podľa typu (mestá, vidiecke obce, mestské časti)
 Mestá SR, najväčšie a najmenšie vidiecke obce
 Počet obyvateľov v obciach SR
 1. písomná zmienka o obciach v SR
 Obce SR podľa počtu susedných obcí
 Časová dostupnosť a vzdialenosť obcí SR k vybraným centrám na Slovensku
 Ndmorská výška stredu obce (v zmysle bodovej lokalizácie používanej na tejto stránk
 Mapa okresov SR
 Mapa okresov SR (Počet obcí v jednotlivých okresoch)
 Delenie územia na regióny NUTS2
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2001 (KML)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2011 (TopoJSON)
 Formulár na tvorbu tematických máp na základe údajov zo sčítania 2021 (TopoJSON)
 Vybrané ukazovatele zo sčítania 2021 na úrovni okresov
 Bodová mapa obcí SR
 Volebné výsledky do NR SR (2020)
 Volebné výsledky do NR SR (2012, 2016)
 Administratívna mapa SR (kraje, okresy, obce + centrá)
Vyhľadávanie
 Vyhľadávanie obcí na základe existencie / absencie internetovej stránky obce
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2021 a ich zobrazenie v textovej podobe
 Vyhľadávanie obcí na základe atribútov zo sčítania 2001 a ich zobrazenie v Google Earth
 Vzdialenosť medzi ľubovoľnými dvoma obcami vypočítaná na základe modelu cestnej siete

Výber obcí v okreseVýber obcí v kraji


Základná charakteristika stavu internetových stránok v obciach SR
 zobraziť existenciu internetových stránok na mape obcí SR

počet obcí bez www stránky: 124 |  počet obcí s www stránkou: 2803 |  počet oficiálnych www stránok: 2701


Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v SR

 2 803 / 2 927 
 95,8%


Podiel oficiálnych stránok obcí z celkového počtu www stránok

 2 701 / 2 803 
 96,4%Ak sa na internetovú stránku obce pozrieme ako na možnosť získavať informácie o dianí v obci pre jej obyvateľov (teda službu obyvateľom), tak vidíme že takmer 100% obyvateľov býva v obciach, ktoré majú vlastnú internetovú stránku a táto môže slúžiť ako základný informačný kanál pre jej obyvateľov. Z celkovéh počtu obyvateľov 5449270, žije v obciach s vlastnou wwww stránkou až 99.62% obyvateľov Slovenska. Vlastnú internetovú stránku nemá 124 obcí. Ide predovšetkým o malé vidiecke obce, v ktorých žije spolu 20712 obyvateľov.*


A) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou www stránkou z celkového počtu obyvateľov
B) Podiel obyvateľov žijúich v obciach s vlastnou oficiálnou* www stránkou z celkového počtu obyvateľov

 A) všetky stránky  5 428 558 / 5 449 270 
 99,6%
 B) len oficiálne stránky**  5 395 651 / 5 449 270 
 99,0%


*Údaj o počte obyvateľov je z posledn0ho cenzu obyvateľov z roku 2021.

*Oficiálna stránka - vo väčšine prípadov je oficiálnosť slovne deklarovaná priamo na stránke. V niektorých prípadoch bola za oficiálnu stránku označená aj tá stránka, obsahujúca základné údaje ktoré by mala obec zverejňovať na internete. Niektoré stránky naopak sú možno oficiálne, ale neboli v databáze zaradené do tejto kategórie. Ak na stránke objavíte nejakú nepresnoť, kľudne ma kontaktujte a databázu opravím.


  Zobraziť zoznam obcí na jednu stránku | Zobraziť zoznam obcí bez vlastnej stránky | Zobraziť abecedný zoznam obcí | Zoznam obcí s rovnakými názvami
p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1528595  Bratislava - Staré Mesto101Bratislava I100Bratislavský
2529311  Bratislava - Podunajské Biskupice102Bratislava II100Bratislavský
3529320  Bratislava - Ružinov102Bratislava II100Bratislavský
4529338  Bratislava - Vrakuňa102Bratislava II100Bratislavský
5529346  Bratislava - Nové Mesto103Bratislava III100Bratislavský
6529354  Bratislava - Rača103Bratislava III100Bratislavský
7529362  Bratislava - Vajnory103Bratislava III100Bratislavský
8529401  Bratislava - Devín104Bratislava IV100Bratislavský
9529371  Bratislava - Devínska Nová Ves104Bratislava IV100Bratislavský
10529389  Bratislava - Dúbravka104Bratislava IV100Bratislavský
11529397  Bratislava - Karlova Ves104Bratislava IV100Bratislavský
12529419  Bratislava - Lamač104Bratislava IV100Bratislavský
13529427  Bratislava - Záhorská Bystrica104Bratislava IV100Bratislavský
14529435  Bratislava - Čunovo105Bratislava V100Bratislavský
15529443  Bratislava - Jarovce105Bratislava V100Bratislavský
16529460  Bratislava - Petržalka105Bratislava V100Bratislavský
17529494  Bratislava - Rusovce105Bratislava V100Bratislavský
18507831  Borinka106Malacky100Bratislavský
19507890  Gajary106Malacky100Bratislavský
20507954  Jablonové106Malacky100Bratislavský
21507962  Jakubov106Malacky100Bratislavský
22508012  Kostolište106Malacky100Bratislavský
23508021  Kuchyňa106Malacky100Bratislavský
24508039  Láb106Malacky100Bratislavský
25508055  Lozorno106Malacky100Bratislavský
26508063  Malacky106Malacky100Bratislavský
27504556  Malé Leváre106Malacky100Bratislavský
28508080  Marianka106Malacky100Bratislavský
29508161  Pernek106Malacky100Bratislavský
30504629  Plavecké Podhradie106Malacky100Bratislavský
31504637  Plavecký Mikuláš106Malacky100Bratislavský
32508195  Plavecký Štvrtok106Malacky100Bratislavský
33504769  Rohožník106Malacky100Bratislavský
34504858  Sološnica106Malacky100Bratislavský
35504874  Studienka106Malacky100Bratislavský
36508233  Stupava106Malacky100Bratislavský
37508241  Suchohrad106Malacky100Bratislavský
38504947  Veľké Leváre106Malacky100Bratislavský
39508349  Vysoká pri Morave106Malacky100Bratislavský
40500267  Záhorie (vojenský obvod) *106Malacky100Bratislavský
41508365  Záhorská Ves106Malacky100Bratislavský
42504980  Závod106Malacky100Bratislavský
43508381  Zohor106Malacky100Bratislavský
44507806  Báhoň107Pezinok100Bratislavský
45507849  Budmerice107Pezinok100Bratislavský
46507857  Častá107Pezinok100Bratislavský
47507873  Doľany107Pezinok100Bratislavský
48507881  Dubová107Pezinok100Bratislavský
49507946  Jablonec107Pezinok100Bratislavský
50508047  Limbach107Pezinok100Bratislavský
51508101  Modra107Pezinok100Bratislavský
52508179  Pezinok107Pezinok100Bratislavský
53508187  Píla107Pezinok100Bratislavský
54508225  Slovenský Grob107Pezinok100Bratislavský
55507989  Svätý Jur107Pezinok100Bratislavský
56508250  Šenkvice107Pezinok100Bratislavský
57508268  Štefanová107Pezinok100Bratislavský
58508306  Viničné107Pezinok100Bratislavský
59508314  Vinosady107Pezinok100Bratislavský
60508322  Vištuk107Pezinok100Bratislavský
61507814  Bernolákovo108Senec100Bratislavský
62507822  Blatné108Senec100Bratislavský
63503681  Boldog108Senec100Bratislavský
64507865  Čataj108Senec100Bratislavský
65545333  Dunajská Lužná108Senec100Bratislavský
66507903  Hamuliakovo108Senec100Bratislavský
67503797  Hrubá Borša108Senec100Bratislavský
68503801  Hrubý Šúr108Senec100Bratislavský
69503819  Hurbanova Ves108Senec100Bratislavský
70507911  Chorvátsky Grob108Senec100Bratislavský
71555487  Igram108Senec100Bratislavský
72507938  Ivanka pri Dunaji108Senec100Bratislavský
73507997  Kalinkovo108Senec100Bratislavský
74555495  Kaplna108Senec100Bratislavský
75503851  Kostolná pri Dunaji108Senec100Bratislavský
76503894  Kráľová pri Senci108Senec100Bratislavský
77508071  Malinovo108Senec100Bratislavský
78508098  Miloslavov108Senec100Bratislavský
79508110  Most pri Bratislave108Senec100Bratislavský
80508136  Nová Dedinka108Senec100Bratislavský
81582549  Nový Svet108Senec100Bratislavský
82503983  Reca108Senec100Bratislavský
83508209  Rovinka108Senec100Bratislavský
84508217  Senec108Senec100Bratislavský
85508276  Tomášov108Senec100Bratislavský
86508284  Tureň108Senec100Bratislavský
87508292  Veľký Biel108Senec100Bratislavský
88508331  Vlky108Senec100Bratislavský
89555509  Zálesie108Senec100Bratislavský
90501441  Báč201Dunajská Streda200Trnavský
91501450  Baka201Dunajská Streda200Trnavský
92501468  Baloň201Dunajská Streda200Trnavský
93555517  Bellova Ves201Dunajská Streda200Trnavský
94501484  Blahová201Dunajská Streda200Trnavský
95501492  Blatná na Ostrove201Dunajská Streda200Trnavský
96503461  Bodíky201Dunajská Streda200Trnavský
97501506  Boheľov201Dunajská Streda200Trnavský
98501514  Čakany201Dunajská Streda200Trnavský
99580554  Čenkovce201Dunajská Streda200Trnavský
100501531  Čiližská Radvaň201Dunajská Streda200Trnavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

<< <   1 2 3 4 ...   > >>

späť na začiatok stránky 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava