počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Bytča

Lokalizácia: Žilinský kraj

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Žilinský kraj  | kód kraja: 500
názov okresu: Bytča  | kód okresu: 501

celkový počet obcí: 12
počet obcí s www stránkou: 12
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 11

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Bytča [SK0311]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 12 / 12 
 100,0%
Zoznam obcí okresu Bytča
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1517461  Bytča501Bytča500Žilinský
2581984  Hlboké nad Váhom501Bytča500Žilinský
3517623  Hvozdnica501Bytča500Žilinský
4517631  Jablonové501Bytča500Žilinský
5517674  Kolárovice501Bytča500Žilinský
6517691  Kotešová501Bytča500Žilinský
7517798  Maršová - Rašov501Bytča500Žilinský
8517861  Petrovice501Bytča500Žilinský
9517895  Predmier501Bytča500Žilinský
10518018  Štiavnik501Bytča500Žilinský
11517992  Súľov - Hradná501Bytča500Žilinský
12518085  Veľké Rovné501Bytča500Žilinský
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava