počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Mapy vybraných území zobrazených pomocou služby ArcGIS online
 späť na úvodnú stránku
 Zoznam máp:
okresy SR | Bratislavský kraj | Trnavský kraj | Trenčiansky kraj | Nitriansky kraj | Žilinský kraj | Bankobystrický kraj | Prešovský kraj | Košický kraj |

Spoločnosť ESRI poskytuje možnosť distribúcie priestorových dát pomocou online služby. Táto funkcia je užívateľsky veľmi príjemná a žiadny užívateľ produktov od tejto spoločnosti nemá problém distribuovať vybrané mapové výstupy online. Preto tu ponúkam aspoň ukážku okresov a obcí jednotlivých krajov.
Služba je dostupná na adrese: https://www.arcgis.com/home/index.html

Zobraziť mapovú prezentáciu v celom okne 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava