počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Senec  

Lokalizácia: Bratislavský kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Bratislavský kraj  | kód kraja: 100
názov okresu: Senec  | kód okresu: 108

celkový počet obcí: 29
počet obcí s www stránkou: 29
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 28

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Senec [SK0108]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 29 / 29 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 7):
Bratislava IIBratislavský kraj
Bratislava IIIBratislavský kraj
Bratislava VBratislavský kraj
PezinokBratislavský kraj
Dunajská StredaTrnavský kraj
GalantaTrnavský kraj
TrnavaTrnavský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  20 116 / 96 715 
 20,8%
 vidiek  76 599 / 96 715 
 79,2%Zoznam obcí okresu Senec
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1507814  Bernolákovo108Senec100Bratislavský
2507822  Blatné108Senec100Bratislavský
3503681  Boldog108Senec100Bratislavský
4507865  Čataj108Senec100Bratislavský
5507911  Chorvátsky Grob108Senec100Bratislavský
6545333  Dunajská Lužná108Senec100Bratislavský
7507903  Hamuliakovo108Senec100Bratislavský
8503797  Hrubá Borša108Senec100Bratislavský
9503801  Hrubý Šúr108Senec100Bratislavský
10503819  Hurbanova Ves108Senec100Bratislavský
11555487  Igram108Senec100Bratislavský
12507938  Ivanka pri Dunaji108Senec100Bratislavský
13507997  Kalinkovo108Senec100Bratislavský
14555495  Kaplna108Senec100Bratislavský
15503851  Kostolná pri Dunaji108Senec100Bratislavský
16503894  Kráľová pri Senci108Senec100Bratislavský
17508071  Malinovo108Senec100Bratislavský
18508098  Miloslavov108Senec100Bratislavský
19508110  Most pri Bratislave108Senec100Bratislavský
20508136  Nová Dedinka108Senec100Bratislavský
21582549  Nový Svet108Senec100Bratislavský
22503983  Reca108Senec100Bratislavský
23508209  Rovinka108Senec100Bratislavský
24508217  Senec108Senec100Bratislavský
25508276  Tomášov108Senec100Bratislavský
26508284  Tureň108Senec100Bratislavský
27508292  Veľký Biel108Senec100Bratislavský
28508331  Vlky108Senec100Bratislavský
29555509  Zálesie108Senec100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava