počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Žiar nad Hronom  

Lokalizácia: Banskobystrický kraj

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Banskobystrický kraj  | kód kraja: 600
názov okresu: Žiar nad Hronom  | kód okresu: 613

celkový počet obcí: 35
počet obcí s www stránkou: 35
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 33

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Žiar nad Hronom [SK032D]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 35 / 35 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 6):
PrievidzaTrenčiansky kraj
Turčianske TepliceŽilinský kraj
Banská BystricaBanskobystrický kraj
Banská ŠtiavnicaBanskobystrický kraj
ZvolenBanskobystrický kraj
ŽarnovicaBanskobystrický kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2021)
 mestá  22 512 / 44 844 
 50,2%
 vidiek  22 332 / 44 844 
 49,8%Zoznam obcí okresu Žiar nad Hronom
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1516660  Bartošova Lehôtka613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
2516708  Bzenica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
3516724  Dolná Trnávka613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
4516732  Dolná Ves613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
5516741  Dolná Ždaňa613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
6516767  Hliník nad Hronom613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
7581747  Horná Ves613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
8516791  Horná Ždaňa613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
9516821  Hronská Dúbrava613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
10516848  Ihráč613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
11516872  Janova Lehota613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
12516881  Jastrabá613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
13516937  Kopernica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
14516945  Kosorín613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
15516961  Krahule613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
16516970  Kremnica613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
17516988  Kremnické Bane613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
18516996  Kunešov613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
19599328  Ladomerská Vieska613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
20517011  Lehôtka pod Brehmi613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
21517020  Lovča613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
22517038  Lovčica - Trubín613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
23517046  Lúčky613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
24599336  Lutila613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
25517089  Nevoľné613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
26517135  Pitelová613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
27517186  Prestavlky613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
28517194  Prochot613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
29517216  Repište613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
30517241  Sklené Teplice613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
31517259  Slaská613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
32517267  Stará Kremnička613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
33517313  Trnavá Hora613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
34517364  Vyhne613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
35516589  Žiar nad Hronom613Žiar nad Hronom600Banskobystrický
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava