počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Šaľa  

Lokalizácia: Nitriansky kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Nitriansky kraj  | kód kraja: 400
názov okresu: Šaľa  | kód okresu: 405

celkový počet obcí: 13
počet obcí s www stránkou: 13
počet obcí bez www stránky: 0

Počet miest: 1
Počet vidieckych obcí: 12

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Šaľa [SK0235]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 13 / 13 
 100,0%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
GalantaTrnavský kraj
KomárnoNitriansky kraj
NitraNitriansky kraj
Nové ZámkyNitriansky kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  22 219 / 52 158 
 42,6%
 vidiek  29 939 / 52 158 
 57,4%Zoznam obcí okresu Šaľa
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1503711  Diakovce405Šaľa400Nitriansky
2503720  Dlhá nad Váhom405Šaľa400Nitriansky
3500241  Hájske405Šaľa400Nitriansky
4555878  Horná Kráľová405Šaľa400Nitriansky
5503886  Kráľová nad Váhom405Šaľa400Nitriansky
6500739  Močenok405Šaľa400Nitriansky
7503932  Neded405Šaľa400Nitriansky
8504025  Šaľa405Šaľa400Nitriansky
9503991  Selice405Šaľa400Nitriansky
10504068  Tešedíkovo405Šaľa400Nitriansky
11504092  Trnovec nad Váhom405Šaľa400Nitriansky
12504165  Vlčany405Šaľa400Nitriansky
13504190  Žihárec405Šaľa400Nitriansky
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“