počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


okres Ilava

Lokalizácia: Trenčiansky kraj

 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obcí okresu  Lokalizácia obcí okresu
názov kraja: Trenčiansky kraj  | kód kraja: 300
názov okresu: Ilava  | kód okresu: 302

celkový počet obcí: 21
počet obcí s www stránkou: 20
počet obcí bez www stránky: 1

Počet miest: 3
Počet vidieckych obcí: 18

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Ilava [SK0222]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 20 / 21 
 95,2%
Zoznam obcí okresu Ilava
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1582301  Bohunice302Ilava300Trenčiansky
2512885  Bolešov302Ilava300Trenčiansky
3557391  Borčice302Ilava300Trenčiansky
4512931  Červený Kameň302Ilava300Trenčiansky
5513016  Dubnica nad Váhom302Ilava300Trenčiansky
6513024  Dulov302Ilava300Trenčiansky
7513091  Horná Poruba302Ilava300Trenčiansky
8513156  Ilava302Ilava300Trenčiansky
9557404  Kameničany302Ilava300Trenčiansky
10513253  Košeca302Ilava300Trenčiansky
11513351  Košecké Podhradie302Ilava300Trenčiansky
12557617  Krivoklát *302Ilava300Trenčiansky
13513296  Ladce302Ilava300Trenčiansky
14513385  Mikušovce302Ilava300Trenčiansky
15513440  Nová Dubnica302Ilava300Trenčiansky
16513598  Pruské302Ilava300Trenčiansky
17557412  Sedmerovec302Ilava300Trenčiansky
18557421  Slavnica302Ilava300Trenčiansky
19513725  Tuchyňa302Ilava300Trenčiansky
20557625  Vršatské Podhradie302Ilava300Trenčiansky
21513865  Zliechov302Ilava300Trenčiansky
* obec nemá vlastnú www stránku

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava