počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Svidník  

Lokalizácia: Prešovský kraj

 späť na úvodnú stránku

Základné informácie
názov kraja: Prešovský kraj  | kód kraja: 700
názov okresu: Svidník  | kód okresu: 712

celkový počet obcí: 68
počet obcí s www stránkou: 42
počet obcí bez www stránky: 26

Počet miest: 2
Počet vidieckych obcí: 66

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Svidník [SK041C]

Podiel obcí s www stránkou z celkového počtu obcí v okrese

 42 / 68 
 61,8%


Lokalizácia obcí okresu

Susedné okresy (počet: 4):
BardejovPrešovský kraj
PrešovPrešovský kraj
StropkovPrešovský kraj
Vranov nad TopľouPrešovský kraj

Obyvateľstvo
Podiel obyvateľov žijúcich v mestách a na vidieku (rok 2017)
 mestá  15 249 / 32 800 
 46,5%
 vidiek  17 551 / 32 800 
 53,5%Zoznam obcí okresu Svidník
 zobraziť obce okresu zoradené podľa počtu obyvateľov

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1527122  Belejovce *712Svidník700Prešovský
2527131  Beňadikovce *712Svidník700Prešovský
3527149  Bodružal *712Svidník700Prešovský
4527211  Cernina712Svidník700Prešovský
5527220  Cigla712Svidník700Prešovský
6527238  Dlhoňa *712Svidník700Prešovský
7527246  Dobroslava *712Svidník700Prešovský
8527254  Dubová712Svidník700Prešovský
9580601  Dukovce712Svidník700Prešovský
10527271  Fijaš *712Svidník700Prešovský
11519197  Giraltovce712Svidník700Prešovský
12527301  Havranec712Svidník700Prešovský
13527319  Hrabovčík712Svidník700Prešovský
14527327  Hunkovce *712Svidník700Prešovský
15527351  Jurkova Voľa *712Svidník700Prešovský
16519316  Kalnište712Svidník700Prešovský
17527360  Kapišová712Svidník700Prešovský
18527378  Kečkovce *712Svidník700Prešovský
19519332  Kobylnice *712Svidník700Prešovský
20527394  Korejovce712Svidník700Prešovský
21519391  Kračúnovce712Svidník700Prešovský
22527424  Krajná Bystrá712Svidník700Prešovský
23527432  Krajná Poľana712Svidník700Prešovský
24527441  Krajná Porúbka *712Svidník700Prešovský
25527459  Krajné Čierno *712Svidník700Prešovský
26527483  Kružlová712Svidník700Prešovský
27519448  Kuková712Svidník700Prešovský
28527491  Kurimka712Svidník700Prešovský
29527505  Ladomirová712Svidník700Prešovský
30519537  Lúčka712Svidník700Prešovský
31519561  Lužany pri Topli *712Svidník700Prešovský
32527548  Matovce *712Svidník700Prešovský
33527556  Medvedie712Svidník700Prešovský
34527564  Mestisko712Svidník700Prešovský
35519596  Mičakovce *712Svidník700Prešovský
36527599  Miroľa *712Svidník700Prešovský
37527602  Mlynárovce712Svidník700Prešovský
38527629  Nižná Jedľová712Svidník700Prešovský
39527645  Nižná Pisaná712Svidník700Prešovský
40527653  Nižný Komárnik *712Svidník700Prešovský
41527661  Nižný Mirošov712Svidník700Prešovský
42527670  Nižný Orlík712Svidník700Prešovský
43527688  Nová Polianka *712Svidník700Prešovský
44527696  Okrúhle712Svidník700Prešovský
45527734  Príkra *712Svidník700Prešovský
46527742  Pstriná *712Svidník700Prešovský
47527751  Radoma712Svidník700Prešovský
48527769  Rakovčík *712Svidník700Prešovský
49527777  Rovné712Svidník700Prešovský
50527785  Roztoky712Svidník700Prešovský
51527874  Šarbov *712Svidník700Prešovský
52527882  Šarišský Štiavnik712Svidník700Prešovský
53527891  Šemetkovce712Svidník700Prešovský
54527807  Soboš *712Svidník700Prešovský
55527904  Štefurov712Svidník700Prešovský
56527831  Stročín712Svidník700Prešovský
57527858  Svidnička *712Svidník700Prešovský
58527106  Svidník712Svidník700Prešovský
59527947  Vagrinec712Svidník700Prešovský
60527955  Valkovce712Svidník700Prešovský
61527963  Vápeník *712Svidník700Prešovský
62528030  Vyšná Jedľová712Svidník700Prešovský
63528056  Vyšná Pisaná712Svidník700Prešovský
64528064  Vyšný Komárnik *712Svidník700Prešovský
65528072  Vyšný Mirošov712Svidník700Prešovský
66528081  Vyšný Orlík712Svidník700Prešovský
67519987  Železník712Svidník700Prešovský
68519995  Želmanovce712Svidník700Prešovský
* obec nemá vlastnú www stránku
 mesto mestská časť

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“