počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


Počet obyvateľov nakazených vírusom SARS-CoV-2 v obciach Slovenskej republiky (28.4.2020)
 späť na úvodnú stránku

Zobrazovať podobné štatistiky nie je primárne v hľadáčiku tejto stránky, avšak vzhľadom na závažnosť a globálny dosah tejto témy som sa rozhodol, že sem túto mapu zaradím aspoň v období kedy naša krajina čelí spolu s ostatným svetom pandémii korona vírusu. So zberom dát som začal 14. apríla 2020.

Mojim cieľom bolo aktualizovať túto mapu na dennej báze. Od 29.4. to však nie je možné. Keď som kontaktoval NCZI ohľadom zastavenia zverejňovania informácií o počte pozitívne testovaných na úrovni obcí dostal som nasledovnú odpoveď, ktorú samozrejme musím bez výhrad akceptovať:

Stanovisko NCZI k tejto situácii:
"NCZI v súvislosti s množiacimi sa podnetmi od občanov, ktoré sa často týkali strachu z možnej identifikácie osoby a následného vyčlenenia zo spoločnosti, či šikany, pristúpilo k Vami uvedenej zmene (zastavenie počtu zverejňovania pozitívne testovaných na Covid-19 na úrovni obcí). Ďalším dôvodom je, že na Slovensku máme skupiny ľudí, ktorí začali dáta zneužívať, uverejňovať aj neoverené a nepravdivé informácie na svojich weboch alebo v diskusiách a tým bohužiaľ prispievajú k šíreniu paniky medzi ľuďmi."

 zobraziť mapu na okresnej úrovni


Počet pozitívne testovaných: 1384 (28.4.2020)
Počet dotknutých obcí: 408 (z toho 108 miest a 300 vidieckych obcí)Legenda k mape:
veľkosť diagramu - počet pozitívne testovaných na SARS-CoV-2
farba diagramu - príslušnosť k VÚC
Zdroj dát: https://covid-19.nczisk.sk/sk, https://mapa.covid.chat/ 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“