počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Hlohovec  

kód obce: 507032 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1113
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Hlohovec

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.hlohovec.sk/   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
okres: Hlohovec   [ kód okresu: 203 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Hlohovec [SK0213]
LAU2: obec Hlohovec [SK0213507032]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:17881  
1980:21148   [rozdiel 1980-1970: 3267] (prírastok)
1991:23409   [rozdiel 1991-1980: 2261] (prírastok)
2001:23729   [rozdiel 2001-1991: 320] (prírastok)
2011:22701   [rozdiel 2011-2001: -1028] (úbytok)
2013:22441   [rozdiel 2013-2011: -260] (úbytok)
2017:21715   [rozdiel 2017-2013: -726] (úbytok)
2021:20556   [rozdiel 2021-2017: -1159] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 17):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Červeníkokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Bojničkyokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Dolné Trhovišteokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Dvorníkyokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Koplotovceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Kľačanyokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Leopoldovokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Maduniceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Tepličkyokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Sasinkovookres Hlohovec (Trnavský kraj)
Pastuchovokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Siladiceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Trakoviceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Horné Zeleniceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Dolné Zeleniceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Bučanyokres Trnava (Trnavský kraj)
Brestovanyokres Trnava (Trnavský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava