počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Kysucké Nové Mesto

kód obce: 509256 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1246
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Kysucké Nové Mesto

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.kysuckenovemesto.sk/   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
Informácie na 'www.e-obce.sk'
Informácie na 'www.obce.info'
Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
Informácie na 'Google.sk'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
okres: Kysucké Nové Mesto   [ kód okresu: 504 ]

Vývoj počtu obyvateľov:
» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami
1970:8535  
1980:12578   [rozdiel 1980-1970: 4043] (prírastok)
1991:15793   [rozdiel 1991-1980: 3215] (prírastok)
2001:16558   [rozdiel 2001-1991: 765] (prírastok)
2011:15699   [rozdiel 2011-2001: -859] (úbytok)
2013:15551   [rozdiel 2013-2011: -148] (úbytok)
2017:15132   [rozdiel 2017-2013: -419] (úbytok)

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava