počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Liptovský Mikuláš  

kód obce: 510262 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1286
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.mikulas.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
okres: Liptovský Mikuláš   [ kód okresu: 505 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Liptovský Mikuláš [SK0315]
LAU2: obec Liptovský Mikuláš [SK0315510262]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:20038  
1980:24520   [rozdiel 1980-1970: 4482] (prírastok)
1991:31725   [rozdiel 1991-1980: 7205] (prírastok)
2001:33007   [rozdiel 2001-1991: 1282] (prírastok)
2011:31921   [rozdiel 2011-2001: -1086] (úbytok)
2013:31772   [rozdiel 2013-2011: -149] (úbytok)
2017:31345   [rozdiel 2017-2013: -427] (úbytok)
2021:30522   [rozdiel 2021-2017: -823] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 16):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Konskáokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Žiarokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Beňadikováokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Bobrovecokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Jamníkokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Demänovská Dolinaokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Galovanyokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Liptovský Jánokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Liptovský Ondrejokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Liptovský Trnovecokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Svätý Krížokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Pavčina Lehotaokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Smrečanyokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Trstenéokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Veterná Porubaokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Závažná Porubaokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava