počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Jakubovany

kód obce: 510505 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1286
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Liptovský Mikuláš

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.jakubovany.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
okres: Liptovský Mikuláš   [ kód okresu: 505 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Liptovský Mikuláš [SK0315]
LAU2: obec Jakubovany [SK0315510505]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:559  
1980:594   [rozdiel 1980-1970: 35] (prírastok)
1991:586   [rozdiel 1991-1980: -8] (úbytok)
2001:409   [rozdiel 2001-1991: -177] (úbytok)
2011:389   [rozdiel 2011-2001: -20] (úbytok)
2013:404   [rozdiel 2013-2011: 15] (prírastok)
2017:366   [rozdiel 2017-2013: -38] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 3):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Konskáokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Jamníkokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Liptovský Ondrejokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava