počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Ružiná

kód obce: 511838 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1499
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Lučenec

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.ruzina.ocu.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
Informácie na 'www.e-obce.sk'
Informácie na 'www.obce.info'
Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
Informácie na 'Google.sk'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
okres: Lučenec   [ kód okresu: 606 ]

Vývoj počtu obyvateľov:
» Porovnať vývoj a demografické štatistiky s inými obcami
1970:886  
1980:923   [rozdiel 1980-1970: 37] (prírastok)
1991:843   [rozdiel 1991-1980: -80] (úbytok)
2001:857   [rozdiel 2001-1991: 14] (prírastok)
2011:870   [rozdiel 2011-2001: 13] (prírastok)
2013:868   [rozdiel 2013-2011: -2] (úbytok)Zistite vzdielenosť obce Ružiná od obce:


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava