počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Ardanovce

kód obce: 556220 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1317
Lokalizácia: Nitriansky kraj » okres Topoľčany

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.ardanovce.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Nitriansky kraj   [ kód kraja: 400 ]
okres: Topoľčany   [ kód okresu: 406 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Nitriansky kraj [SK023]
LAU1: okres Topolčany [SK0236]
LAU2: obec Ardanovce [SK0236556220]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:315  
1980:279   [rozdiel 1980-1970: -36] (úbytok)
1991:252   [rozdiel 1991-1980: -27] (úbytok)
2001:235   [rozdiel 2001-1991: -17] (úbytok)
2011:223   [rozdiel 2011-2001: -12] (úbytok)
2013:211   [rozdiel 2013-2011: -12] (úbytok)
2017:203   [rozdiel 2017-2013: -8] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu
Susedné obce (počet: 4):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Ratnovceokres Piešťany (Trnavský kraj)
Bankaokres Piešťany (Trnavský kraj)
Radošinaokres Topoľčany (Nitriansky kraj)
Šalgovceokres Topoľčany (Nitriansky kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava