počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Vysoké Tatry  

kód obce: 560103 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1793
Lokalizácia: Prešovský kraj » okres Poprad

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.vysoketatry.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Prešovský kraj   [ kód kraja: 700 ]
okres: Poprad   [ kód okresu: 706 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Prešovský kraj [SK041]
LAU1: okres Poprad [SK0416]
LAU2: obec Vysoké Tatry [SK0416560103]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:6158  
1980:6478   [rozdiel 1980-1970: 320] (prírastok)
1991:5618   [rozdiel 1991-1980: -860] (úbytok)
2001:5407   [rozdiel 2001-1991: -211] (úbytok)
2011:4250   [rozdiel 2011-2001: -1157] (úbytok)
2013:4158   [rozdiel 2013-2011: -92] (úbytok)
2017:4070   [rozdiel 2017-2013: -88] (úbytok)
2021:3901   [rozdiel 2021-2017: -169] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 27):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Hybeokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Liptovská Kokavaokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Pribylinaokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Východnáokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Važecokres Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj)
Huncovceokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Jezerskookres Kežmarok (Prešovský kraj)
Rakúsyokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Lendakokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Malý Slavkovokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Mlynčekyokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Spišská Beláokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Stará Lesnáokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Stráne pod Tatramiokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Veľká Lomnicaokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Malá Frankováokres Kežmarok (Prešovský kraj)
Mengusovceokres Poprad (Prešovský kraj)
Popradokres Poprad (Prešovský kraj)
Gerlachovokres Poprad (Prešovský kraj)
Batizovceokres Poprad (Prešovský kraj)
Štrbaokres Poprad (Prešovský kraj)
Nová Lesnáokres Poprad (Prešovský kraj)
Mlynicaokres Poprad (Prešovský kraj)
Veľký Slavkovokres Poprad (Prešovský kraj)
Tatranská Javorinaokres Poprad (Prešovský kraj)
Ždiarokres Poprad (Prešovský kraj)
Štôlaokres Poprad (Prešovský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“