počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Košice - Sever  

kód obce: 598151 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1364
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice I

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.kosicesever.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
okres: Košice I   [ kód okresu: 802 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Košice I [SK0422]
LAU2: obec Košice - Sever [SK0422598151]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:29225  
1980:26531   [rozdiel 1980-1970: -2694] (úbytok)
1991:21926   [rozdiel 1991-1980: -4605] (úbytok)
2001:20309   [rozdiel 2001-1991: -1617] (úbytok)
2011:20368   [rozdiel 2011-2001: 59] (prírastok)
2013:20303   [rozdiel 2013-2011: -65] (úbytok)
2017:20281   [rozdiel 2017-2013: -22] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 14):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Košice - Staré Mestookres Košice I (Košický kraj)
Košice - Kavečanyokres Košice I (Košický kraj)
Košice - Ťahanovceokres Košice I (Košický kraj)
Košice - Džungľaokres Košice I (Košický kraj)
Košice - Sídlisko Ťahanovceokres Košice I (Košický kraj)
Košice - Myslavaokres Košice II (Košický kraj)
Košice - Sídlisko KVPokres Košice II (Košický kraj)
Košice - Západokres Košice II (Košický kraj)
Vyšný Klátovokres Košice - okolie (Košický kraj)
Košická Beláokres Košice - okolie (Košický kraj)
Nižný Klátovokres Košice - okolie (Košický kraj)
Sokoľokres Košice - okolie (Košický kraj)
Veľká Lodinaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Kostoľany nad Hornádomokres Košice - okolie (Košický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“