počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Košice - Krásna  

kód obce: 599794 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1143
Lokalizácia: Košický kraj » okres Košice IV

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.kosicekrasna.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
okres: Košice IV   [ kód okresu: 805 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Košice IV [SK0425]
LAU2: obec Košice - Krásna [SK0425599794]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:2834  
1980:3286   [rozdiel 1980-1970: 452] (prírastok)
1991:3161   [rozdiel 1991-1980: -125] (úbytok)
2001:3452   [rozdiel 2001-1991: 291] (prírastok)
2011:4420   [rozdiel 2011-2001: 968] (prírastok)
2013:4739   [rozdiel 2013-2011: 319] (prírastok)
2017:5401   [rozdiel 2017-2013: 662] (prírastok)
2021:5895   [rozdiel 2021-2017: 494] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 10):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Košice - Nad jazeromokres Košice IV (Košický kraj)
Košice - Košická Nová Vesokres Košice III (Košický kraj)
Košice - Barcaokres Košice IV (Košický kraj)
Košice - Vyšné Opátskeokres Košice IV (Košický kraj)
Nižná Hutkaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Košická Poliankaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Kokšov - Bakšaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Vyšná Hutkaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Nižná Myšľaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Sady nad Torysouokres Košice - okolie (Košický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava