počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Bratislava IV  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Bratislava IV (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Bratislava - Dúbravkamestská časť36206
2  Bratislava - Karlova Vesmestská časť35644
3  Bratislava - Devínska Nová Vesmestská časť17153
4  Bratislava - Lamačmestská časť7789
5  Bratislava - Záhorská Bystricamestská časť6541
6  Bratislava - Devínmestská časť1912

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Bratislava - Dúbravka  36 206 
 34,4% 
 2) Bratislava - Karlova Ves  35 644 
 33,9% 
 3) Bratislava - Devínska Nová Ves  17 153 
 16,3% 
 4) Bratislava - Lamač  7 789 
 7,4% 
 5) Bratislava - Záhorská Bystrica  6 541 
 6,2% 
 6) Bratislava - Devín  1 912 
 1,8% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava