počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  okres Myjava  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Myjava (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Myjavamesto11708
2  Brezová pod Bradlommesto4871
3  Krajnévidiecka obec1526
4  Vrbovcevidiecka obec1510
5  Brestovecvidiecka obec973
6  Rudníkvidiecka obec819
7  Stará Myjavavidiecka obec749
8  Poriadievidiecka obec695
9  Kostolnévidiecka obec604
10  Jablonkavidiecka obec489
11  Hrašnévidiecka obec484
12  Bukovecvidiecka obec440
13  Košariskávidiecka obec437
14  Poliankavidiecka obec398
15  Priepasnévidiecka obec378
16  Chvojnicavidiecka obec356
17  Podkylavavidiecka obec232

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Myjava  11 708 
 43,9% 
 2) Brezová pod Bradlom  4 871 
 18,3% 
 3) Krajné  1 526 
 5,7% 
 4) Vrbovce  1 510 
 5,7% 
 5) Brestovec  973 
 3,6% 
 6) Rudník  819 
 3,1% 
 7) Stará Myjava  749 
 2,8% 
 8) Poriadie  695 
 2,6% 
 9) Kostolné  604 
 2,3% 
 10) Jablonka  489 
 1,8% 
 11) Hrašné  484 
 1,8% 
 12) Bukovec  440 
 1,6% 
 13) Košariská  437 
 1,6% 
 14) Polianka  398 
 1,5% 
 15) Priepasné  378 
 1,4% 
 16) Chvojnica  356 
 1,3% 
 17) Podkylava  232 
 0,9% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“