počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Martin  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Martin (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Martinmesto52520
2  Vrútkymesto7511
3  Sučanyvidiecka obec4711
4  Turanymesto4193
5  Valčavidiecka obec1760
6  Kláštor pod Znievomvidiecka obec1757
7  Bystričkavidiecka obec1476
8  Košťany nad Turcomvidiecka obec1336
9  Belá - Dulicevidiecka obec1235
10  Žabokrekyvidiecka obec1206
11  Príbovcevidiecka obec1102
12  Krpeľanyvidiecka obec1087
13  Turčianske Kľačanyvidiecka obec1024
14  Blatnicavidiecka obec1021
15  Dražkovcevidiecka obec1019
16  Necpalyvidiecka obec998
17  Turčianska Štiavničkavidiecka obec954
18  Lipovecvidiecka obec899
19  Podhradievidiecka obec682
20  Sklabiňavidiecka obec645
21  Trebostovovidiecka obec600
22  Ďanovávidiecka obec559
23  Turčiansky Petervidiecka obec536
24  Šútovovidiecka obec509
25  Diakovávidiecka obec491
26  Slovanyvidiecka obec441
27  Vríckovidiecka obec440
28  Turčianske Jasenovidiecka obec419
29  Rakovovidiecka obec381
30  Benicevidiecka obec351
31  Dolný Kalníkvidiecka obec301
32  Trnovovidiecka obec280
33  Nolčovovidiecka obec255
34  Socovcevidiecka obec239
35  Ratkovovidiecka obec194
36  Horný Kalníkvidiecka obec186
37  Sklabinský Podzámokvidiecka obec181
38  Turčiansky Ďurvidiecka obec171
39  Záborievidiecka obec170
40  Ležiachovvidiecka obec155
41  Folkušovávidiecka obec150
42  Laskárvidiecka obec120
43  Karlovávidiecka obec111

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Martin  52 520 
 55,6% 
 2) Vrútky  7 511 
 8,0% 
 3) Sučany  4 711 
 5,0% 
 4) Turany  4 193 
 4,4% 
 5) Valča  1 760 
 1,9% 
 6) Kláštor pod Znievom  1 757 
 1,9% 
 7) Bystrička  1 476 
 1,6% 
 8) Košťany nad Turcom  1 336 
 1,4% 
 9) Belá - Dulice  1 235 
 1,3% 
 10) Žabokreky  1 206 
 1,3% 
 11) Príbovce  1 102 
 1,2% 
 12) Krpeľany  1 087 
 1,2% 
 13) Turčianske Kľačany  1 024 
 1,1% 
 14) Blatnica  1 021 
 1,1% 
 15) Dražkovce  1 019 
 1,1% 
 16) Necpaly  998 
 1,1% 
 17) Turčianska Štiavnička  954 
 1,0% 
 18) Lipovec  899 
 1,0% 
 19) Podhradie  682 
 0,7% 
 20) Sklabiňa  645 
 0,7% 
 21) Trebostovo  600 
 0,6% 
 22) Ďanová  559 
 0,6% 
 23) Turčiansky Peter  536 
 0,6% 
 24) Šútovo  509 
 0,5% 
 25) Diaková  491 
 0,5% 
 26) Slovany  441 
 0,5% 
 27) Vrícko  440 
 0,5% 
 28) Turčianske Jaseno  419 
 0,4% 
 29) Rakovo  381 
 0,4% 
 30) Benice  351 
 0,4% 
 31) Dolný Kalník  301 
 0,3% 
 32) Trnovo  280 
 0,3% 
 33) Nolčovo  255 
 0,3% 
 34) Socovce  239 
 0,3% 
 35) Ratkovo  194 
 0,2% 
 36) Horný Kalník  186 
 0,2% 
 37) Sklabinský Podzámok  181 
 0,2% 
 38) Turčiansky Ďur  171 
 0,2% 
 39) Záborie  170 
 0,2% 
 40) Ležiachov  155 
 0,2% 
 41) Folkušová  150 
 0,2% 
 42) Laskár  120 
 0,1% 
 43) Karlová  111 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“