počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


okres Turčianske Teplice

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Turčianske Teplice (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2017)
p.č. názov obce typ obce po (2017)
1  Turčianske Teplicemesto6390
2  Horná Štubňavidiecka obec1615
3  Mošovcevidiecka obec1343
4  Slovenské Pravnovidiecka obec939
5  Sklenévidiecka obec728
6  Dubovévidiecka obec709
7  Turčekvidiecka obec615
8  Malý Čepčínvidiecka obec539
9  Hájvidiecka obec467
10  Jazernicavidiecka obec319
11  Veľký Čepčínvidiecka obec255
12  Bodorovávidiecka obec232
13  Rakšavidiecka obec223
14  Budišvidiecka obec201
15  Rudnovidiecka obec199
16  Abramovávidiecka obec175
17  Blažovcevidiecka obec164
18  Borcovávidiecka obec147
19  Jasenovovidiecka obec133
20  Brieštievidiecka obec132
21  Kaľamenovávidiecka obec85
22  Čremošnévidiecka obec80
23  Ondrašovávidiecka obec80
24  Ivančinávidiecka obec78
25  Moškovecvidiecka obec67
26  Liešnovidiecka obec55

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Turčianske Teplice  6 390 
 40,0% 
 2) Horná Štubňa  1 615 
 10,1% 
 3) Mošovce  1 343 
 8,4% 
 4) Slovenské Pravno  939 
 5,9% 
 5) Sklené  728 
 4,6% 
 6) Dubové  709 
 4,4% 
 7) Turček  615 
 3,9% 
 8) Malý Čepčín  539 
 3,4% 
 9) Háj  467 
 2,9% 
 10) Jazernica  319 
 2,0% 
 11) Veľký Čepčín  255 
 1,6% 
 12) Bodorová  232 
 1,5% 
 13) Rakša  223 
 1,4% 
 14) Budiš  201 
 1,3% 
 15) Rudno  199 
 1,2% 
 16) Abramová  175 
 1,1% 
 17) Blažovce  164 
 1,0% 
 18) Borcová  147 
 0,9% 
 19) Jasenovo  133 
 0,8% 
 20) Brieštie  132 
 0,8% 
 21) Kaľamenová  85 
 0,5% 
 22) Čremošné  80 
 0,5% 
 23) Ondrašová  80 
 0,5% 
 24) Ivančiná  78 
 0,5% 
 25) Moškovec  67 
 0,4% 
 26) Liešno  55 
 0,3% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava