počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Žilina  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Žilina (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Žilinamesto82656
2  Rajecmesto5897
3  Teplička nad Váhomvidiecka obec4379
4  Terchovávidiecka obec4009
5  Varínvidiecka obec3896
6  Belávidiecka obec3338
7  Rosinavidiecka obec3329
8  Višňovévidiecka obec3004
9  Rajecké Teplicemesto2841
10  Strečnovidiecka obec2613
11  Divinavidiecka obec2441
12  Turievidiecka obec2050
13  Dlhé Polevidiecka obec1938
14  Stráňavyvidiecka obec1916
15  Lietavská Lúčkavidiecka obec1878
16  Kamenná Porubavidiecka obec1856
17  Lietavská Svinná - Babkovvidiecka obec1702
18  Dolný Hričovvidiecka obec1651
19  Konskávidiecka obec1650
20  Krasňanyvidiecka obec1614
21  Svederníkvidiecka obec1614
22  Lietavavidiecka obec1601
23  Dolná Tižinavidiecka obec1456
24  Gbeľanyvidiecka obec1449
25  Mojšvidiecka obec1311
26  Rajecká Lesnávidiecka obec1234
27  Ďurčinávidiecka obec1096
28  Nededzavidiecka obec1070
29  Kuneradvidiecka obec1050
30  Divinkavidiecka obec1022
31  Podhorievidiecka obec949
32  Stránskevidiecka obec889
33  Hôrkyvidiecka obec882
34  Zbyňovvidiecka obec881
35  Lysicavidiecka obec871
36  Horný Hričovvidiecka obec835
37  Bitarovávidiecka obec808
38  Lutiševidiecka obec761
39  Ovčiarskovidiecka obec709
40  Strážavidiecka obec673
41  Brezanyvidiecka obec657
42  Fačkovvidiecka obec653
43  Jasenovévidiecka obec614
44  Kotrčiná Lúčkavidiecka obec568
45  Porúbkavidiecka obec521
46  Kľačevidiecka obec419
47  Nezbudská Lúčkavidiecka obec386
48  Veľká Čiernavidiecka obec365
49  Hričovské Podhradievidiecka obec354
50  Malá Čiernavidiecka obec331
51  Šujavidiecka obec327
52  Paština Závadavidiecka obec244
53  Čičmanyvidiecka obec119

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Žilina  82 656 
 51,2% 
 2) Rajec  5 897 
 3,7% 
 3) Teplička nad Váhom  4 379 
 2,7% 
 4) Terchová  4 009 
 2,5% 
 5) Varín  3 896 
 2,4% 
 6) Belá  3 338 
 2,1% 
 7) Rosina  3 329 
 2,1% 
 8) Višňové  3 004 
 1,9% 
 9) Rajecké Teplice  2 841 
 1,8% 
 10) Strečno  2 613 
 1,6% 
 11) Divina  2 441 
 1,5% 
 12) Turie  2 050 
 1,3% 
 13) Dlhé Pole  1 938 
 1,2% 
 14) Stráňavy  1 916 
 1,2% 
 15) Lietavská Lúčka  1 878 
 1,2% 
 16) Kamenná Poruba  1 856 
 1,2% 
 17) Lietavská Svinná - Babkov  1 702 
 1,1% 
 18) Dolný Hričov  1 651 
 1,0% 
 19) Konská  1 650 
 1,0% 
 20) Krasňany  1 614 
 1,0% 
 21) Svederník  1 614 
 1,0% 
 22) Lietava  1 601 
 1,0% 
 23) Dolná Tižina  1 456 
 0,9% 
 24) Gbeľany  1 449 
 0,9% 
 25) Mojš  1 311 
 0,8% 
 26) Rajecká Lesná  1 234 
 0,8% 
 27) Ďurčiná  1 096 
 0,7% 
 28) Nededza  1 070 
 0,7% 
 29) Kunerad  1 050 
 0,7% 
 30) Divinka  1 022 
 0,6% 
 31) Podhorie  949 
 0,6% 
 32) Stránske  889 
 0,6% 
 33) Hôrky  882 
 0,5% 
 34) Zbyňov  881 
 0,5% 
 35) Lysica  871 
 0,5% 
 36) Horný Hričov  835 
 0,5% 
 37) Bitarová  808 
 0,5% 
 38) Lutiše  761 
 0,5% 
 39) Ovčiarsko  709 
 0,4% 
 40) Stráža  673 
 0,4% 
 41) Brezany  657 
 0,4% 
 42) Fačkov  653 
 0,4% 
 43) Jasenové  614 
 0,4% 
 44) Kotrčiná Lúčka  568 
 0,4% 
 45) Porúbka  521 
 0,3% 
 46) Kľače  419 
 0,3% 
 47) Nezbudská Lúčka  386 
 0,2% 
 48) Veľká Čierna  365 
 0,2% 
 49) Hričovské Podhradie  354 
 0,2% 
 50) Malá Čierna  331 
 0,2% 
 51) Šuja  327 
 0,2% 
 52) Paština Závada  244 
 0,2% 
 53) Čičmany  119 
 0,1% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava