počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  okres Krupina  

 späť na stránku okresu
 späť na úvodnú stránku

Zoznam obcí okresu Krupina (zoradené podľa počtu obyvateľov v roku 2021)
p.č. názov obce typ obce po (2021)
1  Krupinamesto7576
2  Hontianske Nemcevidiecka obec1424
3  Dudincemesto1380
4  Sebechlebyvidiecka obec1175
5  Bzovíkvidiecka obec1129
6  Hontianske Tesárevidiecka obec889
7  Hontianske Moravcevidiecka obec781
8  Litavavidiecka obec754
9  Senohradvidiecka obec728
10  Teranyvidiecka obec583
11  Cerovovidiecka obec572
12  Čekovcevidiecka obec450
13  Devičievidiecka obec305
14  Rykynčicevidiecka obec265
15  Ladzanyvidiecka obec258
16  Dolný Badínvidiecka obec250
17  Čabradský Vrbovokvidiecka obec235
18  Lišovvidiecka obec217
19  Domaníkyvidiecka obec213
20  Medovarcevidiecka obec213
21  Súdovcevidiecka obec209
22  Jalšovíkvidiecka obec188
23  Horné Mladonicevidiecka obec186
24  Horný Badínvidiecka obec177
25  Uňatínvidiecka obec177
26  Kozí Vrbovokvidiecka obec156
27  Kráľovce - Krnišovvidiecka obec144
28  Dolné Mladonicevidiecka obec126
29  Drážovcevidiecka obec119
30  Drienovovidiecka obec107
31  Trpínvidiecka obec107
32  Lackovvidiecka obec95
33  Selcevidiecka obec93
34  Sudincevidiecka obec85
35  Zemiansky Vrbovokvidiecka obec78
36  Žibritovvidiecka obec73

 Obec  Počet Počet obyvateľov
 1) Krupina  7 576 
 35,2% 
 2) Hontianske Nemce  1 424 
 6,6% 
 3) Dudince  1 380 
 6,4% 
 4) Sebechleby  1 175 
 5,5% 
 5) Bzovík  1 129 
 5,2% 
 6) Hontianske Tesáre  889 
 4,1% 
 7) Hontianske Moravce  781 
 3,6% 
 8) Litava  754 
 3,5% 
 9) Senohrad  728 
 3,4% 
 10) Terany  583 
 2,7% 
 11) Cerovo  572 
 2,7% 
 12) Čekovce  450 
 2,1% 
 13) Devičie  305 
 1,4% 
 14) Rykynčice  265 
 1,2% 
 15) Ladzany  258 
 1,2% 
 16) Dolný Badín  250 
 1,2% 
 17) Čabradský Vrbovok  235 
 1,1% 
 18) Lišov  217 
 1,0% 
 19) Domaníky  213 
 1,0% 
 20) Medovarce  213 
 1,0% 
 21) Súdovce  209 
 1,0% 
 22) Jalšovík  188 
 0,9% 
 23) Horné Mladonice  186 
 0,9% 
 24) Horný Badín  177 
 0,8% 
 25) Uňatín  177 
 0,8% 
 26) Kozí Vrbovok  156 
 0,7% 
 27) Kráľovce - Krnišov  144 
 0,7% 
 28) Dolné Mladonice  126 
 0,6% 
 29) Drážovce  119 
 0,6% 
 30) Drienovo  107 
 0,5% 
 31) Trpín  107 
 0,5% 
 32) Lackov  95 
 0,4% 
 33) Selce  93 
 0,4% 
 34) Sudince  85 
 0,4% 
 35) Zemiansky Vrbovok  78 
 0,4% 
 36) Žibritov  73 
 0,3% 
 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava