počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Podiel obcí s vlastnou www stránkou v jednotlivých okresoch SR (stav k 16.12.2021)
 zobraziť grafické zobrazenie
 zobraziť obce podľa existencie vlastnej www stránky
 späť na úvodnú stránku

Podiel obcí s www stránkami v rámci jednotlivých krajov

 Bratislavský  88 / 89 
 98,9%
 Trnavský  250 / 251 
 99,6%
 Trenčiansky  269 / 276 
 97,5%
 Nitriansky  346 / 354 
 97,7%
 Žilinský  313 / 315 
 99,4%
 Banskobystrický  485 / 516 
 94,0%
 Prešovský  602 / 665 
 90,5%
 Kočický  450 / 461 
 97,6%


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava