počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


Zoznam obcí bez internetovej stránky (počet obcí: 124)
 zobraziť obce na mape (body)
 späť na úvodnú stránku

Ak viete o existencii internetovej stránky pre niektorú z uvedených obcí, vyplňte prosím formulár na príslušnej stránke. Pomôžete týmto vytvoriť aktuálnu databázu stránok obcí, ktorá môže poslúžiť ako informačný zdroj širokej verejnosti.

p.č. kód obce názov obce kód okresu názov okresu kód kraja názov kraja
1526371  Baldovce *704Levoča700Prešovský
2526380  Beharovce *704Levoča700Prešovský
3527122  Belejovce *712Svidník700Prešovský
4527149  Bodružal *712Svidník700Prešovský
5512109  Borcová *509Turčianske Teplice500Žilinský
6520071  Brestov nad Laborcom *705Medzilaborce700Prešovský
7520080  Brezovec *709Snina700Prešovský
8515884  Brusník *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
9513857  Budince *807Michalovce800Košický
10558273  Bulhary *606Lučenec600Banskobystrický
11527190  Bystrá *711Stropkov700Prešovský
12520098  Čabalovce *705Medzilaborce700Prešovský
13527238  Dlhoňa *712Svidník700Prešovský
14513971  Dlžín *307Prievidza300Trenčiansky
15527246  Dobroslava *712Svidník700Prešovský
16557323  Ďubákovo *607Poltár600Banskobystrický
17520179  Dúbrava *709Snina700Prešovský
18526681  Ďurková *710Stará Ľubovňa700Prešovský
19519154  Frička *701Bardejov700Prešovský
20557889  Gemerské Michalovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
21544191  Giglovce *713Vranov nad Topľou700Prešovský
22514799  Gortva *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
23557331  Gregorova Vieska *606Lučenec600Banskobystrický
24526525  Harakovce *704Levoča700Prešovský
25523461  Havka *703Kežmarok700Prešovský
26516015  Horná Strehová *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
27520217  Hrabová Roztoka *709Snina700Prešovský
28514896  Hrlica *608Revúca600Banskobystrický
29514926  Hrušovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
30527327  Hunkovce *712Svidník700Prešovský
31502367  Ipeľské Úľany *402Levice400Nitriansky
32527343  Jakušovce *711Stropkov700Prešovský
33527351  Jurkova Voľa *712Svidník700Prešovský
34500399  Kapince *403Nitra400Nitriansky
35527378  Kečkovce *712Svidník700Prešovský
36515035  Kesovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
37524646  Klenov *707Prešov700Prešovský
38581640  Korytné *704Levoča700Prešovský
39599891  Košice - Džungľa *802Košice I800Košický
40516139  Kosihy nad Ipľom *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
41528439  Kožuchov *811Trebišov800Košický
42527416  Kožuchovce *711Stropkov700Prešovský
43527441  Krajná Porúbka *712Svidník700Prešovský
44527459  Krajné Čierno *712Svidník700Prešovský
45526801  Kremná *710Stará Ľubovňa700Prešovský
46522678  Kristy *809Sobrance800Košický
47524701  Kvačany *707Prešov700Prešovský
48528820  Kvakovce *713Vranov nad Topľou700Prešovský
49515116  Kyjatice *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
50520438  Ladomirov *709Snina700Prešovský
51524735  Lažany *707Prešov700Prešovský
52515124  Lehota nad Rimavicou *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
53503312  Leľa *404Nové Zámky400Nitriansky
54511536  Lentvora *606Lučenec600Banskobystrický
55518581  Lešť (vojenský obvod) *611Zvolen600Banskobystrický
56515574  Leváre *608Revúca600Banskobystrický
57519499  Lipová *701Bardejov700Prešovský
58519502  Livov *701Bardejov700Prešovský
59519511  Livovská Huta *701Bardejov700Prešovský
60520462  Lukačovce *702Humenné700Prešovský
61505072  Malá Hradná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
62521663  Malá Lodina *806Košice - okolie800Košický
63527530  Malá Poľana *711Stropkov700Prešovský
64527548  Matovce *712Svidník700Prešovský
65519596  Mičakovce *712Svidník700Prešovský
66518654  Michalková *611Zvolen600Banskobystrický
67527599  Miroľa *712Svidník700Prešovský
68512451  Moškovec *509Turčianske Teplice500Žilinský
69527611  Mrázovce *711Stropkov700Prešovský
70501271  Mudroňovo *401Komárno400Nitriansky
71515205  Neporadza *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
72506311  Nová Lehota *304Nové Mesto nad Váhom300Trenčiansky
73527688  Nová Polianka *712Svidník700Prešovský
74526932  Obručné *710Stará Ľubovňa700Prešovský
75505277  Omastiná *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
76519685  Ondavka *701Bardejov700Prešovský
77524964  Ondrašovce *707Prešov700Prešovský
78520632  Parihuzovce *709Snina700Prešovský
79543454  Pavľany *704Levoča700Prešovský
80502634  Pečenice *402Levice400Nitriansky
81522881  Petrikovce *807Michalovce800Košický
82517160  Počúvadlo *602Banská Štiavnica600Banskobystrický
83525022  Podhorany *707Prešov700Prešovský
84522937  Porostov *809Sobrance800Košický
85520667  Porúbka *702Humenné700Prešovský
86527718  Potôčky *711Stropkov700Prešovský
87516309  Pravica *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
88529010  Prituľany *702Humenné700Prešovský
89511781  Prša *606Lučenec600Banskobystrický
90557765  Riečka *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
91515451  Rimavské Brezovo *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
92520730  Runina *709Snina700Prešovský
93520748  Ruská Volová *709Snina700Prešovský
94523020  Ruskovce *809Sobrance800Košický
95515507  Rybník *608Revúca600Banskobystrický
96527874  Šarbov *712Svidník700Prešovský
97557820  Sása *608Revúca600Banskobystrický
98502723  Sazdice *402Levice400Nitriansky
99516341  Seľany *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
100526240  Silická Jablonica *808Rožňava800Košický
101505544  Šípkov *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
102515531  Slizké *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
103520870  Šmigovec *709Snina700Prešovský
104543764  Soľnička *811Trebišov800Košický
105527815  Soľník *711Stropkov700Prešovský
106515647  Španie Pole *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
107581691  Štefanovičová *403Nitra400Nitriansky
108520845  Strihovce *709Snina700Prešovský
109516449  Šuľa *610Veľký Krtíš600Banskobystrický
110556611  Tekolďany *203Hlohovec200Trnavský
111515698  Tomášovce *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
112556271  Turčianky *305Partizánske300Trenčiansky
113520900  Turcovce *702Humenné700Prešovský
114505633  Uhrovské Podhradie *301Bánovce nad Bebravou300Trenčiansky
115518638  Valaškovce (vojenský obvod) *702Humenné700Prešovský
116520951  Valentovce *705Medzilaborce700Prešovský
117522155  Veľká Lodina *806Košice - okolie800Košický
118505757  Vozokany *406Topoľčany400Nitriansky
119521019  Vyšná Jablonka *702Humenné700Prešovský
120526606  Vyšné Repaše *704Levoča700Prešovský
121560073  Vyšný Hrabovec *711Stropkov700Prešovský
122528064  Vyšný Komárnik *712Svidník700Prešovský
123515809  Vyšný Skálnik *609Rimavská Sobota600Banskobystrický
124500267  Záhorie (vojenský obvod) *106Malacky100Bratislavský
* obec nemá vlastnú www stránku


späť na začiatok stránky

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava