počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Radošovce

kód obce: 504742 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1473
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Skalica

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.radosovce.sk/   [oficiálna stránka obce]

ďalšie www stránky obce:
sk.wikipedia.org/wiki/Radošovce_(okres_Skalica) |

Ďalšie informačné zdroje:
Informácie na 'www.e-obce.sk'
Informácie na 'www.obce.info'
Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
Informácie na 'Google.sk'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
okres: Skalica   [ kód okresu: 206 ]

Vývoj počtu obyvateľov:
» Porovnať vývoj a demografické štatistiky s inými obcami
1970:1752  
1980:1704   [rozdiel 1980-1970: -48] (úbytok)
1991:1751   [rozdiel 1991-1980: 47] (prírastok)
2001:1800   [rozdiel 2001-1991: 49] (prírastok)
2011:1817   [rozdiel 2011-2001: 17] (prírastok)
2013:1796   [rozdiel 2013-2011: -21] (úbytok)Zistite vzdielenosť obce Radošovce od obce:


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík
Katedra humánnej geografie a demografie
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava