počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Šaštín - Stráže  

kód obce: 504891 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1294
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Senica

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.mestosastinstraze.sk/   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
okres: Senica   [ kód okresu: 205 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Senica [SK0215]
LAU2: obec Šaštín - Stráže [SK0215504891]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:4678  
1980:4928   [rozdiel 1980-1970: 250] (prírastok)
1991:4787   [rozdiel 1991-1980: -141] (úbytok)
2001:5005   [rozdiel 2001-1991: 218] (prírastok)
2011:5107   [rozdiel 2011-2001: 102] (prírastok)
2013:5136   [rozdiel 2013-2011: 29] (prírastok)
2017:5015   [rozdiel 2017-2013: -121] (úbytok)
2021:4979   [rozdiel 2021-2017: -36] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Smolinskéokres Senica (Trnavský kraj)
Borský Mikulášokres Senica (Trnavský kraj)
Borský Svätý Jurokres Senica (Trnavský kraj)
Čáryokres Senica (Trnavský kraj)
Kuklovokres Senica (Trnavský kraj)
Lakšárska Nová Vesokres Senica (Trnavský kraj)
Štefanovokres Senica (Trnavský kraj)
Letničieokres Skalica (Trnavský kraj)
Petrova Vesokres Skalica (Trnavský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava