počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - situácia na úrovni okresov SR  
 


  Chocholná - Velčice  

kód obce: 506087 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1345
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.chocholna-velcice.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
okres: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trenčiansky kraj [SK022]
LAU1: okres Trenčín [SK0229]
LAU2: obec Chocholná - Velčice [SK0229506087]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:1793  
1980:1604   [rozdiel 1980-1970: -189] (úbytok)
1991:1602   [rozdiel 1991-1980: -2] (úbytok)
2001:1639   [rozdiel 2001-1991: 37] (prírastok)
2011:1693   [rozdiel 2011-2001: 54] (prírastok)
2013:1703   [rozdiel 2013-2011: 10] (prírastok)
2017:1696   [rozdiel 2017-2013: -7] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 8):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Nová Bošácaokres Nové Mesto nad Váhom (Trenčiansky kraj)
Ivanovceokres Trenčín (Trenčiansky kraj)
Drietomaokres Trenčín (Trenčiansky kraj)
Adamovské Kochanovceokres Trenčín (Trenčiansky kraj)
Kostolná - Záriečieokres Trenčín (Trenčiansky kraj)
Opatovceokres Trenčín (Trenčiansky kraj)
Veľké Bierovceokres Trenčín (Trenčiansky kraj)
Melčice - Lieskovéokres Trenčín (Trenčiansky kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava