počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Chocholná - Velčice | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 506087 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1345
Lokalizácia: Trenčiansky kraj » okres Trenčín

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Trenčiansky kraj   [ kód kraja: 300 ]
názov okresu: Trenčín   [ kód okresu: 309 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1693 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1639 | rozdiel (2011-2001): 54

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4393473 5
5 - 9503181 19
10 - 14434083 3
15 - 196348111 15
20 - 246448112 16
25 - 296553118 12
30 - 345275127 -23
35 - 397765142 12
40 - 44544599 9
45 - 497465139 9
50 - 546463127 1
55 - 596360123 3
60 - 64513586 16
65 - 69364884 -12
70 - 74344478 -10
75 - 79243660 -12
80 - 8492231 -13
85 - 8951116 -6
90 - 94022 -2
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu8678261693 41

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava