počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Drahovce

kód obce: 506991 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1309
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Piešťany

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
obecdrahovce.sk/   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
okres: Piešťany   [ kód okresu: 204 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Piešťany [SK0214]
LAU2: obec Drahovce [SK0214506991]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:2758  
1980:2687   [rozdiel 1980-1970: -71] (úbytok)
1991:2449   [rozdiel 1991-1980: -238] (úbytok)
2001:2530   [rozdiel 2001-1991: 81] (prírastok)
2011:2583   [rozdiel 2011-2001: 53] (prírastok)
2013:2554   [rozdiel 2013-2011: -29] (úbytok)
2017:2558   [rozdiel 2017-2013: 4] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Koplotovceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Jalšovéokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Maduniceokres Hlohovec (Trnavský kraj)
Dubovanyokres Piešťany (Trnavský kraj)
Veseléokres Piešťany (Trnavský kraj)
Piešťanyokres Piešťany (Trnavský kraj)
Ratnovceokres Piešťany (Trnavský kraj)
Sokolovceokres Piešťany (Trnavský kraj)
Veľké Kostoľanyokres Piešťany (Trnavský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava