počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Svätý Jur  

kód obce: 507989 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1209
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.svatyjur.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
okres: Pezinok   [ kód okresu: 107 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Pezinok [SK0107]
LAU2: obec Svätý Jur [SK0107507989]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:5286  
1980:5123   [rozdiel 1980-1970: -163] (úbytok)
1991:4600   [rozdiel 1991-1980: -523] (úbytok)
2001:4614   [rozdiel 2001-1991: 14] (prírastok)
2011:5141   [rozdiel 2011-2001: 527] (prírastok)
2013:5442   [rozdiel 2013-2011: 301] (prírastok)
2017:5655   [rozdiel 2017-2013: 213] (prírastok)
2021:5941   [rozdiel 2021-2017: 286] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Lozornookres Malacky (Bratislavský kraj)
Ivanka pri Dunajiokres Senec (Bratislavský kraj)
Pezinokokres Pezinok (Bratislavský kraj)
Slovenský Grobokres Pezinok (Bratislavský kraj)
Bratislava - Račaokres Bratislava III (Bratislavský kraj)
Bratislava - Vajnoryokres Bratislava III (Bratislavský kraj)
Bratislava - Záhorská Bystricaokres Bratislava IV (Bratislavský kraj)
Borinkaokres Malacky (Bratislavský kraj)
Chorvátsky Grobokres Senec (Bratislavský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava