počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
  COVID - vybrané štatistiky na úrovni okresov SR  
 


  Svätý Jur   | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 507989 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1209
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Pezinok

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
názov okresu: Pezinok   [ kód okresu: 107 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 5141 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 4614 | rozdiel (2011-2001): 527

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4161170331 -9
5 - 9122135257 -13
10 - 14120101221 19
15 - 19155132287 23
20 - 24148160308 -12
25 - 29174219393 -45
30 - 34266267533 -1
35 - 39261239500 22
40 - 44167167334 0
45 - 49159140299 19
50 - 54159188347 -29
55 - 59183183366 0
60 - 64149163312 -14
65 - 6977113190 -36
70 - 745798155 -41
75 - 795579134 -24
80 - 84276794 -40
85 - 89194564 -26
90 - 944711 -3
95 - 99033 -3
100 a viac011 -1
nezistené011 -1
spolu246326785141 -215

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“