počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Dolný Kubín

kód obce: 509540 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1235
Lokalizácia: Žilinský kraj » okres Dolný Kubín

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.dolnykubin.sk   [oficiálna stránka obce]

ďalšie www stránky obce:
www.dolnykubin.com/slovak/ |

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'data.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Žilinský kraj   [ kód kraja: 500 ]
okres: Dolný Kubín   [ kód okresu: 503 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Žilinský kraj [SK031]
LAU1: okres Dolný Kubín [SK0313]
LAU2: obec Dolný Kubín [SK0313509540]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:8888  
1980:13631   [rozdiel 1980-1970: 4743] (prírastok)
1991:18715   [rozdiel 1991-1980: 5084] (prírastok)
2001:19948   [rozdiel 2001-1991: 1233] (prírastok)
2011:19633   [rozdiel 2011-2001: -315] (úbytok)
2013:19424   [rozdiel 2013-2011: -209] (úbytok)
2017:18905   [rozdiel 2017-2013: -519] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava