počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Jesenské

kód obce: 515001 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1274
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Rimavská Sobota

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.jesenske.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
okres: Rimavská Sobota   [ kód okresu: 609 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Rimavská Sobota [SK0329]
LAU2: obec Jesenské [SK0329515001]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:1907  
1980:2056   [rozdiel 1980-1970: 149] (prírastok)
1991:2150   [rozdiel 1991-1980: 94] (prírastok)
2001:2259   [rozdiel 2001-1991: 109] (prírastok)
2011:2193   [rozdiel 2011-2001: -66] (úbytok)
2013:2240   [rozdiel 2013-2011: 47] (prírastok)
2017:2235   [rozdiel 2017-2013: -5] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu
Susedné obce (počet: 8):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Bottovookres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Gemerské Dechtáreokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Gortvaokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Hodejovecokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Hosticeokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Pavlovceokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Rimavské Janovceokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Širkovceokres Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava