počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Bartošova Lehôtka

kód obce: 516660 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1487
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Žiar nad Hronom

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.bartosovalehotka.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
okres: Žiar nad Hronom   [ kód okresu: 613 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Žiar nad Hronom [SK032D]
LAU2: obec Bartošova Lehôtka [SK032D516660]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:510  
1980:448   [rozdiel 1980-1970: -62] (úbytok)
1991:409   [rozdiel 1991-1980: -39] (úbytok)
2001:421   [rozdiel 2001-1991: 12] (prírastok)
2011:399   [rozdiel 2011-2001: -22] (úbytok)
2013:388   [rozdiel 2013-2011: -11] (úbytok)
2017:359   [rozdiel 2017-2013: -29] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu
Susedné obce (počet: 6):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Dolná Vesokres Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Kopernicaokres Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Jastrabáokres Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Stará Kremničkaokres Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Nevoľnéokres Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)
Lutilaokres Žiar nad Hronom (Banskobystrický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava