počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Hriňová

kód obce: 518468 | typ obce: mesto | prvá písomná zmienka o obci: 1863
Lokalizácia: Banskobystrický kraj » okres Detva

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.hrinova.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Banskobystrický kraj   [ kód kraja: 600 ]
okres: Detva   [ kód okresu: 604 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Stredné Slovensko [SK03]
NUTS3: Banskobystrický kraj [SK032]
LAU1: okres Detva [SK0324]
LAU2: obec Hriňová [SK0324518468]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:7869  
1980:8485   [rozdiel 1980-1970: 616] (prírastok)
1991:8534   [rozdiel 1991-1980: 49] (prírastok)
2001:8289   [rozdiel 2001-1991: -245] (úbytok)
2011:7814   [rozdiel 2011-2001: -475] (úbytok)
2013:7696   [rozdiel 2013-2011: -118] (úbytok)
2017:7535   [rozdiel 2017-2013: -161] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu
Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Lom nad Rimavicouokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Sihlaokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Valaskáokres Brezno (Banskobystrický kraj)
Látkyokres Detva (Banskobystrický kraj)
Podkriváňokres Detva (Banskobystrický kraj)
Detvaokres Detva (Banskobystrický kraj)
Detvianska Hutaokres Detva (Banskobystrický kraj)
Korytárkyokres Detva (Banskobystrický kraj)
Očováokres Zvolen (Banskobystrický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava