počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Informačný poster o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


  Bratislava - Ružinov  

kód obce: 529320 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1524
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava II

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.ruzinov.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
okres: Bratislava II   [ kód okresu: 102 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Bratislava II [SK0102]
LAU2: obec Bratislava - Ružinov [SK0102529320]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:0  
1980:84486   [rozdiel 1980-1970: 84486] (prírastok)
1991:73131   [rozdiel 1991-1980: -11355] (úbytok)
2001:70004   [rozdiel 2001-1991: -3127] (úbytok)
2011:68574   [rozdiel 2011-2001: -1430] (úbytok)
2013:70098   [rozdiel 2013-2011: 1524] (prírastok)
2017:72718   [rozdiel 2017-2013: 2620] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Ivanka pri Dunajiokres Senec (Bratislavský kraj)
Most pri Bratislaveokres Senec (Bratislavský kraj)
Bratislava - Staré Mestookres Bratislava I (Bratislavský kraj)
Bratislava - Podunajské Biskupiceokres Bratislava II (Bratislavský kraj)
Bratislava - Vrakuňaokres Bratislava II (Bratislavský kraj)
Bratislava - Nové Mestookres Bratislava III (Bratislavský kraj)
Bratislava - Vajnoryokres Bratislava III (Bratislavský kraj)
Bratislava - Jarovceokres Bratislava V (Bratislavský kraj)
Bratislava - Petržalkaokres Bratislava V (Bratislavský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava
 
  Táto stránka vznikla aj vďaka projektu APVV-17-0079 „Analýza a prognóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových mierkach“