počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
 


Bratislava - Podunajské Biskupice

kód obce: 529311 | typ obce: mestská časť | prvá písomná zmienka o obci: 1254
Lokalizácia: Bratislavský kraj » okres Bratislava II

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.biskupice.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'data.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Bratislavský kraj   [ kód kraja: 100 ]
okres: Bratislava II   [ kód okresu: 102 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Bratislavský kraj [SK01]
NUTS3: Bratislavský kraj [SK010]
LAU1: okres Bratislava II [SK0102]
LAU2: obec Bratislava - Podunajské Biskupice [SK0102529311]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:0  
1980:22937   [rozdiel 1980-1970: 22937] (prírastok)
1991:21087   [rozdiel 1991-1980: -1850] (úbytok)
2001:19749   [rozdiel 2001-1991: -1338] (úbytok)
2011:20611   [rozdiel 2011-2001: 862] (prírastok)
2013:21289   [rozdiel 2013-2011: 678] (prírastok)
2017:22029   [rozdiel 2017-2013: 740] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu
Susedné obce (počet: 10):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Most pri Bratislaveokres Senec (Bratislavský kraj)
Bratislava - Ružinovokres Bratislava II (Bratislavský kraj)
Bratislava - Vrakuňaokres Bratislava II (Bratislavský kraj)
Bratislava - Jarovceokres Bratislava V (Bratislavský kraj)
Bratislava - Čunovookres Bratislava V (Bratislavský kraj)
Bratislava - Rusovceokres Bratislava V (Bratislavský kraj)
Bratislava - Petržalkaokres Bratislava V (Bratislavský kraj)
Kalinkovookres Senec (Bratislavský kraj)
Dunajská Lužnáokres Senec (Bratislavský kraj)
Rovinkaokres Senec (Bratislavský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava