počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79
  počet krajov: 8
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Informačný poster o obciach SR  
  INFOPANELY: Mestá Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky | Obce Slovenskej republiky (príslušnosť k okresom) | Index rastu obyvateľov 2021/2011  
  NOVÉ: Časť stránky OBCÍ SR prerobená do responzívneho dizajnu  
 


  Iliašovce  

kód obce: 543161 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Spišská Nová Ves

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2021
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 zobraziť vybrané charakteristiky dopravnej dostupnosti (cestnej) obce od ostatných obcí okresu a miest SR
 zobraziť vzdialenosť od ľubovoľnej obce (na základe modelu cestnej siete)
 späť na úvodnú stránku

Informácie o www stránkach obce
vlastná www stránka:
www.iliasovce.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'slovenskovkocke.sk'
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
okres: Spišská Nová Ves   [ kód okresu: 810 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Spišská Nová Ves [SK042A]
LAU2: obec Iliašovce [SK042A543161]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:859  
1980:905   [rozdiel 1980-1970: 46] (prírastok)
1991:930   [rozdiel 1991-1980: 25] (prírastok)
2001:962   [rozdiel 2001-1991: 32] (prírastok)
2011:963   [rozdiel 2011-2001: 1] (prírastok)
2013:961   [rozdiel 2013-2011: -2] (úbytok)
2017:976   [rozdiel 2017-2013: 15] (prírastok)
2021:1006   [rozdiel 2021-2017: 30] (prírastok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu


Lokalizácia obce

Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Dravceokres Levoča (Prešovský kraj)
Dlhé Strážeokres Levoča (Prešovský kraj)
Kurimanyokres Levoča (Prešovský kraj)
Spišský Štvrtokokres Levoča (Prešovský kraj)
Spišská Nová Vesokres Spišská Nová Ves (Košický kraj)
Arnutovceokres Spišská Nová Ves (Košický kraj)
Harichovceokres Spišská Nová Ves (Košický kraj)
Smižanyokres Spišská Nová Ves (Košický kraj)
Levočaokres Levoča (Prešovský kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava