počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Iliašovce | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543161 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1263
Lokalizácia: Košický kraj » okres Spišská Nová Ves

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Spišská Nová Ves   [ kód okresu: 810 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 963 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 962 | rozdiel (2011-2001): 1

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4342357 11
5 - 9232144 2
10 - 14342357 11
15 - 19244872 -24
20 - 24383977 -1
25 - 29473279 15
30 - 34364480 -8
35 - 39433174 12
40 - 44372865 9
45 - 49363773 -1
50 - 54322355 9
55 - 59272350 4
60 - 64242852 -4
65 - 69202343 -3
70 - 7481725 -9
75 - 7991221 -3
80 - 8471724 -10
85 - 8941115 -7
90 - 94000 0
95 - 99000 0
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu483480963 3

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava