počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online) | Poster formátu A0 o obciach SR  
  Poďakovanie samosprávam za účasť v online dotazníkovom prieskume (máj-júl 2020)  
 


Smolník

kód obce: 543560 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1327
Lokalizácia: Košický kraj » okres Gelnica

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.smolnik.sk   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'mojaobec.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
okres: Gelnica   [ kód okresu: 801 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Východné Slovensko [SK04]
NUTS3: Košický kraj [SK042]
LAU1: okres Gelnica [SK0421]
LAU2: obec Smolník [SK0421543560]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:1962  
1980:1649   [rozdiel 1980-1970: -313] (úbytok)
1991:1316   [rozdiel 1991-1980: -333] (úbytok)
2001:1299   [rozdiel 2001-1991: -17] (úbytok)
2011:1126   [rozdiel 2011-2001: -173] (úbytok)
2013:1084   [rozdiel 2013-2011: -42] (úbytok)
2017:1027   [rozdiel 2017-2013: -57] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu
Susedné obce (počet: 9):
Susedné obce boli extrahované z mapy na základe spoločnej hranice.
Smolnícka Hutaokres Gelnica (Košický kraj)
Švedlárokres Gelnica (Košický kraj)
Úhornáokres Gelnica (Košický kraj)
Hačavaokres Košice - okolie (Košický kraj)
Štósokres Košice - okolie (Košický kraj)
Drnavaokres Rožňava (Košický kraj)
Kováčováokres Rožňava (Košický kraj)
Pačaokres Rožňava (Košický kraj)
Lúčkaokres Rožňava (Košický kraj)


 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 141
Celkový počet vidieckych obcí: 2749 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava