počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI  
 


Smolník | Vybrané štatistické dáta zo SODB 2011

kód obce: 543560 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1327
Lokalizácia: Košický kraj » okres Gelnica

 späť na stránku obce
 späť na úvodnú stránku

Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
názov kraja: Košický kraj   [ kód kraja: 800 ]
názov okresu: Gelnica   [ kód okresu: 801 ]

Počet obyvateľov pri sčítaní 2011: 1126 | Počet obyvateľov pri sčítaní 2001: 1299 | rozdiel (2011-2001): -173

vek a pohlavie | materinský jazyk | národnosť | vierovyznanie | vzdelanie | práca s PC


Obyvateľstvo podľa veku a pohlavia

kategóriamužiženyspolurozdiel (M-Ž)
0 - 4151429 1
5 - 9281846 10
10 - 14323466 -2
15 - 19473784 10
20 - 24393473 5
25 - 29523688 16
30 - 34563288 24
35 - 39393978 0
40 - 44383472 4
45 - 49403676 4
50 - 54464490 2
55 - 595051101 -1
60 - 64352964 6
65 - 69283563 -7
70 - 74122133 -9
75 - 79132639 -13
80 - 8452025 -15
85 - 89257 -3
90 - 94033 -3
95 - 99011 -1
100 a viac000 0
nezistené000 0
spolu5775491126 28

 
 
 
Celkový počet obcí na Slovensku: 2927 (vidiecke obce, mestá, mestské časti spolu)
Celkový počet obcí bez mestských častí, vrátane Bratislavy a Košíc ako celku: 2890
Celkový počet mestských častí: Bratislava (17), Košice (22)
Celkový počet miest: 140
Celkový počet vidieckych obcí: 2750 (vrátane 3 vojenských obvodov)


Stránku spracoval ©:
Vladimír Bačík     [O projekte]
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja
Prírodovedecká fakulta | UK Bratislava