počet obcí: 2927    / bez mestských častí s BA a KE ako celkom 2890
  počet okresov: 79    / štatistické jednotky
  počet krajov: 8    / štatistické jednotky
rýchle vyhľadávanie obcí
názov obce: 
kód obce: 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
  MAPA OBCÍ SR SO ZÁKLADNÝMI INFORMÁCIAMI | Administratívna mapa SR (ArcGIS online)  
 


Vieska

kód obce: 555746 | typ obce: vidiecka obec | prvá písomná zmienka o obci: 1322
Lokalizácia: Trnavský kraj » okres Dunajská Streda

 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2011
 zobraziť vybrané štatistické dáta zo SODB 2001
 zobraziť dostupnosť / vzdialenosť obce od okresného, krajského a hlavného mesta
 späť na úvodnú stránku

 Informácie o www stránkach obce  Lokalizácia obce

vlastná www stránka:
www.obecvieska.sk/   [oficiálna stránka obce]

Ďalšie informačné zdroje:
» Informácie na 'data.statistics.sk'
» Informácie na 'www.e-obce.sk'
» Informácie na 'www.obce.info'
» Informácie na 'www.demogeografia.webinfo.sk'
» Informácie na 'sk.wikipedia.org'
» Informácie na 'Google'


Príslušnosť do vyšších administratívnych celkov:
kraj: Trnavský kraj   [ kód kraja: 200 ]
okres: Dunajská Streda   [ kód okresu: 201 ]

Zaradenie podľa SK-NUTS:
SK-NUTS je skratka pre normalizovanú klasifikáciu územných celkov na Slovensku pre potreby štatistického úradu a Eurostatu.

 Kompletné členenie SR podľa NUTS
NUTS1: Slovensko [SK0]
NUTS2: Západné Slovensko [SK02]
NUTS3: Trnavský kraj [SK021]
LAU1: okres Dunajská Streda [SK0211]
LAU2: obec Vieska [SK0211555746]

Vývoj počtu obyvateľov:
1970:581  
1980:516   [rozdiel 1980-1970: -65] (úbytok)
1991:461   [rozdiel 1991-1980: -55] (úbytok)
2001:435   [rozdiel 2001-1991: -26] (úbytok)
2011:431   [rozdiel 2011-2001: -4] (úbytok)
2013:426   [rozdiel 2013-2011: -5] (úbytok)
2017:419   [rozdiel 2017-2013: -7] (úbytok)

» Porovnať vývoj obyvateľov a demografické štatistiky s inými obcami okresu